top nav tools left nav
Siteoverzicht Contact Home

Nitraatmeldpunt 

Het nitraatmeldpunt is elke dag de klok rond beschikbaar. Kies voor een van de volgende aanmeldmogelijkheden:

Waarvoor kunt u terecht bij het nitraatmeldpunt?

  • Als op uw perceel in opdracht van de Mestbank het nitraatresidu bepaald wordt (controlestaal), kunt u tot en met maandag 29 september 2014 via het Nitraatmeldpunt laten weten:

    • of u aanwezig wilt zijn bij de staalname op uw perceel. Als u hiervoor kiest, moet u ook het telefoonnummer achterlaten waarop u 15 minuten voordat de staalname begint, wenst gecontacteerd te worden.
    • of u na 1 juli 2014 band- of rijbemesting hebt toegepast op uw perceel.

De VLM brengt het laboratorium op de hoogte van deze meldingen. Het labo zal dan contact met u opnemen om aanwezig te zijn bij de staalname. In het geval van band- of rijbemesting zal de aangepaste bemonsteringswijze toegepast worden. Na 29 september moet u hiervoor rechtstreeks contact opnemen met het laboratorium dat door de Mestbank is aangeduid om de staalname op uw perceel uit te voeren. De contactgegevens van het laboratorium, zult u terugvinden op de brief met de geplande staalnamedatum die u van hen ontvangt.

  • Als u denkt dat de staalname op uw perceel niet correct uitgevoerd werd of als u andere onregelmatigheden vaststelt, dan kunt u die op het nitraatmeldpunt melden vanaf 1 oktober. Meld de eventuele onregelmatigheden zo snel mogelijk.

    U kunt onregelmatigheden melden voor de:
  • staalnames die uitgevoerd worden in opdracht van de Mestbank (controlestalen) 
  • staalnames die u laat uitvoeren op eigen kosten (opvolgstalen, derogatiestalen en stalen voor de beheerovereenkomst water)

De VLM zal een onderzoek instellen naar de gemelde onregelmatigheden en brengt u op de hoogte van het resultaat.

top
Copyright 2010, Vlaamse Landmaatschappij
Disclaimer | Siteoverzicht
Vlaamse overheid