top nav tools left nav
Siteoverzicht Contact Home

Nitraatresidu 

Nitraatstikstof die uitspoelt uit de bodem komt terecht in het oppervlaktewater en grondwater. De hoeveelheid nitraatstikstof in het bodemprofiel moet op het einde van het groeiseizoen dan ook zo klein mogelijk zijn. Een oordeelkundige bemesting is van cruciaal belang om een laag nitraatresidu te halen.

Het nitraatresidu van een perceel kan om verschillenden redenen bepaald worden:

  • controlestaal: nitraatresidubepaling op percelen in opdracht en op kosten van de Mestbank. U kunt als landbouwer van die percelen op eigen initiatief en eigen kosten een tegenstaal laten nemen;
  • opvolgstaal: nitraatresidubepaling in opdracht van de landbouwer, op percelen aangeduid door de Mestbank ten gevolge van een overschrijding van de drempelwaarden in het voorgaande jaar;
  • derogatiestaal: nitraatresidubepaling in opdracht van de landbouwer op een door de Mestbank aangeduid derogatieperceel;
  • BO-staal: nitraatresidubepaling in opdracht van de landbouwer, op percelen waarop een beheerovereenkomst water wordt toegepast.

Klik door naar meer informatie over de verplichte bodemstalen en de bodemstalen die u laat nemen op eigen initiatief.

De nitraatresidubepalingen gebeuren vanaf 1 oktober tot en met 15 november door erkende laboratoria, volgens een vastgelegde methode. Alleen tegenstalen van controlestalen mogen genomen worden tot en met 22 november.

Als het nitraatresidu de
drempelwaarden overschrijdt, legt de Mestbank begeleidende maatregelen op om toekomstige overschrijdingen te vermijden.

De VLM evalueert de metingen van het nitraatresidu en bundelt de resultaten jaarlijks in een nitraatresidurapport.

top
Copyright 2010, Vlaamse Landmaatschappij
Disclaimer | Siteoverzicht
Vlaamse overheid