Nieuws

 

 

30 september 2017 is uiterste datum voor overdrachten van mestverwerkingscertificatenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/30-september-2017-is-uiterste-datum-voor-overdrachten-van-mestverwerkingscertificaten-.aspx30 september 2017 is uiterste datum voor overdrachten van mestverwerkingscertificaten19-9-2017 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/mestbankloket2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />De Mestbank vraagt aan de landbouwers die mestverwerkingsplichtig zijn, om in september hun certificatenrekeningen na te kijken.
Nitraatresidubepaling beheerovereenkomst water(kwaliteit)https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Nitraatresidubepaling-BO-waterkwaliteit.aspxNitraatresidubepaling beheerovereenkomst water(kwaliteit)18-9-2017 22:00:00<img alt="" height="291" src="/nl/SiteCollectionImages/Beheerovereenkomsten/Sam/SAM%20perceelranden-laag.jpg" width="200" style="BORDER:0px solid;" />Landbouwers die een beheerovereenkomst water (PDPOII) of een beheerovereenkomst waterkwaliteit (PDPOIII) hebben gesloten met de Vlaamse Landmaatschappij, moeten tussen 1 oktober en 16 november 2017 een nitraatresidubepaling laten uitvoeren.
Eerste vergadering planbegeleidingsgroep landinrichting Maasvalleihttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/eerste-vergadering-planbegeleidingsgroep-landinrichting-Maasvallei.aspxEerste vergadering planbegeleidingsgroep landinrichting Maasvallei18-9-2017 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/planbegeleidingsgroep%201%20(Small).JPG" style="BORDER:0px solid;" />Vanochtend vond de installatievergadering plaats van de planbegeleidingsgroep Landinrichting Maasvallei. Hiermee geven de aanwezige leden het officiële startschot om het landinrichtingsproject Maasvallei op te starten.
Openbaar onderzoek omgevingsvergunning ruilverkaveling Willebringenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Openbaar-onderzoek-omgevingsvergunning-ruilverkaveling-Willebringen.aspxOpenbaar onderzoek omgevingsvergunning ruilverkaveling Willebringen14-9-2017 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Willebringen360.jpg?RenditionID=1" style="BORDER:0px solid;" />Van 13 september tot 13 oktober vindt het openbaar onderzoek plaats over de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de ruilverkaveling Willbebringen.
Moet u nitraatresidubepalingen uitvoeren in 2017? Bekijk het Mestbankloket.https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Moet-u-nitraatresidubepalingen-uitvoeren-in-2017-Bekijk-het-Mestbankloket--.aspxMoet u nitraatresidubepalingen uitvoeren in 2017? Bekijk het Mestbankloket.14-9-2017 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/staalname_emmers.jpg" style="BORDER:0px solid;" />De Mestbank heeft de geselecteerde percelen voor de nitraatresiducampagne 2017 op het Mestbankloket gepubliceerd. Het nitraatresidu moet worden bepaald tussen 1 oktober en 15 november.
Vogelakkers in de moerenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Vogelakkers-in-de-moeren.aspxVogelakkers in de moeren7-9-2017 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Beheerovereenkomsten/artikel%20vogelakker/foto%20artikel%20vogelakker%20eco2.jpg" width="1156" style="BORDER:0px solid;" />Sinds januari 2017 kunnen landbouwers een beheerovereenkomst 'vogelakker' afsluiten met de VLM. Eén van de afgebakende beheergebieden waar dat kan, ligt in De Moeren. Begin juli organiseerde het Agrobeheercentrum Eco² daar een infomoment over.
Virtuele rondleiding Maagdentorenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Virtuele-rondleiding-Maagdentoren.aspxVirtuele rondleiding Maagdentoren4-9-2017 22:00:00<img alt="Maagdentoren binnen" src="/nl/SiteCollectionImages/Merode/Maagdentoren%20binnen%20klein.jpg" style="BORDER:0px solid;" />De Maagdentoren in Scherpenheuvel-Zichem is voortaan virtueel te beklimmen.
Europees project Partridge wil de patrijs reddenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/20170831-persconferentie-partridge.aspxEuropees project Partridge wil de patrijs redden30-8-2017 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Partridge/PARTRIDGE%20Logo2%20(Medium).jpg" style="BORDER:0px solid;" />In Partridge zetten Vlaamse partners in op 1 akkervogel nl. de patrijs. Met een gerichte aanpak willen ze de achteruitgang tegengaan en de meest effectieve en duurzame beheermaatregelen in kaart brengen. Vlaams minister Schauvliege steunt het project.
Start fase 2 werken Gentse Kanaalzone - koppelingsgebied Sint-Kruis-Winkel-Zuidhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Start_fase2_werken_Gentse_Kanaalzone_koppelingsgebied_SintKruisWinkel.aspxStart fase 2 werken Gentse Kanaalzone - koppelingsgebied Sint-Kruis-Winkel-Zuid29-8-2017 22:00:00<img alt="Fietsers aan de zijarm Moervaart" height="179" src="/nl/SiteCollectionImages/Gentse_Kanaalzone/SKWZ_oude%20moervaartarm.JPG" width="270" style="BORDER:0px solid;" />In de Gentse Kanaalzone gaan de inrichtingswerken fase 2 in het koppelingsgebied Sint-Kruis-Winkel-Zuid van start.
Studiedag gebiedsgerichte plattelandsontwikkelinghttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Studiedag-‘Gebiedsgerichte-plattelandsontwikkeling-inspirerende-verhalen-en-oplossingen-uit-de-praktijk’.aspxStudiedag gebiedsgerichte plattelandsontwikkeling28-8-2017 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Nieuwsberichten/2017/Paarden.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Door de geplande staking op 10 oktober, wordt de studiedag gebiedsgerichte plattelandsontwikkeling naar een later tijdstip verplaatst. De VLM zoekt momenteel naar een nieuwe datum.