Bedrijfsadvies

 

 

Mestbank zet in op basisdienstverlening. Bedrijfsadvies voortaan door externe actorenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Mestbank-zet-in-op-basisdienstverlening--Bedrijfsadvies-voortaan-door-externe-actoren.aspxMestbank zet in op basisdienstverlening. Bedrijfsadvies voortaan door externe actoren7-11-2017 23:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Nieuwsberichten/2017/bedrijfsadvies.jpg" width="180" style="BORDER:0px solid;" />In 2007 richtte de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de dienst Bedrijfsadvies op om de landbouwers te begeleiden, adviseren en sensibiliseren inzake de mestwetgeving en de praktische toepassing ervan binnen de bedrijfsvoering.

 

 

Drie nieuwe infofiches voor landbouwers over stikstofbijbemestingsadvies voor vollegrondsgroenten, fosfor en MAP5.https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/FicheBAbijbemesting.aspxDrie nieuwe infofiches voor landbouwers over stikstofbijbemestingsadvies voor vollegrondsgroenten, fosfor en MAP5.3-10-2016 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Bedrijfsadvies/FicheBA.jpg" width="904" style="BORDER:0px solid;" />Er zijn drie nieuwe infofiches beschikbaar voor landbouwers over stikstofbijbemestingsadvies voor vollegrondsgroenten, en over fosfor en MAP5.