Ruilverkaveling Schelde-Leie: infovergadering

21 september 2017 00:00

Infovergadering voor bewoners en betrokkenen, in de namiddag om 14u en 's avonds om 20u in zaal Nova.

Locatie: CC zaal Nova - Steenweg 92 - 9810 Nazareth

 

 

Studiedag gebiedsgerichte plattelandsontwikkelinghttps://www.vlm.be/nl/evenementen/Pages/studiedag-platform-plattelandsonderzoek.aspxStudiedag gebiedsgerichte plattelandsontwikkeling19-12-2017 08:15:00