Studie - en inspiratiedag 'beweging in de open ruimte'

25 oktober 2018 09:00

De studiedag is een tussenstop van de Open Ruimte Beweging, waarin we dringende open ruimte vraagstukken in de kaart brachten, en nagingen welke spelers die thema’s samen kunnen aanpakken om tot gebundelde realisaties te komen.

Locatie: WTC gebouw, verdieping 23, Koning Albert II-laan 30, Brussel

 

 

Studienamiddag Agriflanders: 'Bemesting op het veld en naast waterlopen'https://www.vlm.be/nl/evenementen/Pages/Studiedag-Mestbeleid-Agriflanders.aspxStudienamiddag Agriflanders: 'Bemesting op het veld en naast waterlopen'11-1-2019 13:00:00
Studienamiddag Agriflanders 'beheerovereenkomsten, ook voor uw bedrijf" https://www.vlm.be/nl/evenementen/Pages/Studiedag-BO---Agriflanders.aspxStudienamiddag Agriflanders 'beheerovereenkomsten, ook voor uw bedrijf" 10-1-2019 13:00:00
Agriflanders 2018https://www.vlm.be/nl/evenementen/Pages/Agriflanders2017FlandersExpoGentLandbouwbeurs.aspxAgriflanders 201810-1-2019 09:00:00