Groen licht voor natuurinrichtingsproject Torfbroek

Foto toont locatie in het natuurinrichtingsproject Torfbroek

28 maart 2017

Op 2 maart 2017 stelde minister Schauvliege, Vlaams minister bevoegd voor leefmilieu, formeel het natuurinrichtingsproject Torfbroek in. Zo maakt de Vlaamse overheid middelen vrij om deze unieke parel te versterken.

 

 

Drie landinrichtingsprojecten in De Wijers krijgen fiat!https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/DrielandinrichtingsprojecteninDeWijerskrijgenfiat.aspxDrie landinrichtingsprojecten in De Wijers krijgen fiat!24-4-2017 22:00:00<img alt="Foto toont Roosterbeek Mangelbeek" height="333" src="/nl/SiteCollectionImages/De%20Wijers/Foto%20PF%20Mangelbeek%20Roosterbeek.jpg" width="500" style="BORDER:0px solid;" />
Prijs voor dorpskrachthttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/dorpskrachtprijs.aspxPrijs voor dorpskracht23-4-2017 22:00:00<img alt="" height="205" src="/nl/SiteCollectionImages/nieuws/plattelandsgemeente1.jpg" width="302" style="BORDER:0px solid;" />
Collega Bart Hermans neemt deel aan kunstproject om taboe rond psychose te doorbrekenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Collega_Bart_Hermans_neemt_deel_aan_kunstproject_om_taboe_rond_psychose_te_doorbreken.aspxCollega Bart Hermans neemt deel aan kunstproject om taboe rond psychose te doorbreken17-4-2017 22:00:00<img alt="Bart werkt aan het kuntswerk" height="151" src="/nl/SiteCollectionImages/Nieuwsberichten/2017/Bart.JPG" width="200" style="BORDER:0px solid;" />
Minder wateroverlast en meer recreatie in de Molenbeekvalleihttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Minderwateroverlastenmeerrecreatieindemolenbeekvallei.aspxMinder wateroverlast en meer recreatie in de Molenbeekvallei6-4-2017 22:00:00<img alt="Foto toont de Molenbeek" src="/nl/SiteCollectionImages/Vlaamse%20Rand/Molenbeekvallei/Foto%20Molenbeek%202.jpg" style="BORDER:0px solid;" />
Oproep onafhankelijke bestuurdershttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Oproep_onafhankelijke_bestuurders.aspxOproep onafhankelijke bestuurders1-2-2017 23:00:00<img alt="icoontje M/V" src="/nl/SiteCollectionImages/Algemeen/werkenbijdeVLM/VacatureM_V.jpg" style="BORDER:0px solid;" />