Geevaertvijver

Foto toont de Geevaertvijver

van 22-3-2021 t.e.m. 20-4-2021

De Geevaertvijver is door haar ligging in de Molenbeekvallei een belangrijke stapsteen in deze ecologisch waardevolle vallei. De inrichting is gericht op het verbeteren van de natuurlijke vegetatie en de waterkwaliteit , het maximaal inschakelen van de natuurlijke bron, buffering tegen droogte en het oplossen van het vismigratieknelpunt.
Uit de studie van de Molenbeekvallei is gebleken dat de Geevaertvijver het grootste potentieel heeft voor waterberging. Het tijdelijk bergen van regenwater uit de Molenbeek tijdens piekmomenten kan hier met een minimum aan technische ingrepen door gebruik te maken van het natuurlijk reliëf.
Om de vijver ecologisch te verbeteren en een gewijzigd waterregime te kunnen installeren, is de verwerving en inrichting van de vijver noodzakelijk. De inrichting zal er ook voor zorgen dat de vijver publiek toegankelijk wordt.

Documenten inkijken

Hoe uw mening kenbaar maken - procedure

​​Het voorlopig onteigeningsbesluit dat vastgesteld werd op 13/09/2020, ligt van 22 maart 2021 tot en met 20 april 2021 samen met de onteigeningsplannen en de projectnota ter inzage tijdens de kantooruren. U kan hiervoor terecht op het gemeentehuis van Sint-Genesius-Rode, Dorpsstraat 46, 1640 Sint-Genesius-Rode of bij de regionale vestiging van de VLM, Diestsepoort 6 bus 74, 3000 Leuven. Gelieve de coronamaatregelen te respecteren en een afspraak te maken via de gemeente Sint-Genesius-Rode (Robert Brys) of de Vlaamse Landmaatschappij (016 ​31 17 00 en vraag naar Ingrid Beerens).


Contactpersoon

​Ingrid Beerens (VLM)

Robert Brys (gemeente Sint-Genesius-Rode)