Ontwerp landinrichtingsplan 'Kessenich in zich(t)'

van 13-5-2019 t.e.m. 11-6-2019

Maandag 13 mei start het openbaar onderzoek over het ontwerp van het landinrichtingsplan “Kessenich in Zich(t)’.

De gemeente Kinrooi, het Regionaal Landschap Kempen en Maasland en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) gaan het dorpscentrum van Kessenich herinrichten. Verschillende bewoners hebben het afgelopen jaar als ‘ambassadeurs’ meegewerkt aan de opmaak van de plannen. Die plannen zijn in een ontwerp van landinrichtingsplan Kessenich gegoten.

Documenten inkijken

Van maandag 13 mei tot en met 11 juni 2019 organiseert de gemeente Kinrooi een openbaar onderzoek over dit ontwerpplan. Gedurende die periode kan iedereen dit ontwerpplan gaan inkijken in het gemeentehuis van Kinrooi. Samen met de gemeente Kinrooi organiseren we ook twee zitdagen in de Borg in Kessenich. Onze medewerkers geven tekst en uitleg bij de maatregelen van het landinrichtingsplan Kessenich in Zich(t) op maandag 20 mei van 16 tot 19 uur en op maandag 3 juni van 11 tot 14 uur.

Meer info:


Hoe uw mening kenbaar maken - procedure

​Wie wil, kan in de periode van het openbaar onderzoek een bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen van Kinrooi. Na behandeling van de bezwaren zal het gemeentebestuur van Kinrooi een advies opmaken. Zij zal dit advies samen met de bezwaren overmaken aan de VLM. Op basis van dit advies en het advies van het provinciebestuur Limburg zal de planbegeleidingsgroep het plan waar nodig bijsturen.