Kan er bij de evaluatie van het nitraatresidu rekening gehouden worden met een hoog humusgehalte (bv. koolstofgehalte van meer dan 5%)?