Bijkomende bemesting tijdens de winterperiode voor specifieke teelten en fruit