Scheiden van bedrijfseigen mest op het landbouwbedrijf