Welkom op het Mestbankloket

 

 

Status focusbedrijf 2018 staat op het Mestbanklokethttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Status-focusbedrijf-2018-staat-op-het-Mestbankloket.aspxStatus focusbedrijf 2018 staat op het Mestbankloket4-2-2018 23:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/focusgebied2018.jpg" style="BORDER:0px solid;" />De landbouwers kunnen sinds 22 januari 2018 op het Mestbankloket nakijken of hun bedrijf in 2018 de status focusbedrijf of niet-focusbedrijf heeft.

 

 

Aanvraag van een nieuwe fosfaatklasse vanaf 1 januari 2018 vóór de staalname en via het Mestbanklokethttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Aanvraag-van-een-nieuwe-fosfaatklasse-vanaf-1-januari-2018-vóór-de-staalname-en-via-het-Mestbankloket.aspxAanvraag van een nieuwe fosfaatklasse vanaf 1 januari 2018 vóór de staalname en via het Mestbankloket10-12-2017 23:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/mestbankloket2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Op 1 januari 2018 verandert de werkwijze om een nieuwe fosfaatklasse aan te vragen bij de VLM.

 

 

Mestbank herinnert aan uitrijstop voor meststoffen en aan regels voor opslag van vaste dierlijke mesthttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Mestbank_herinnert_aan_uitrijstop_voor_meststoffen_en_aan_regels_voor_opslag_van_vaste_dierlijke.aspxMestbank herinnert aan uitrijstop voor meststoffen en aan regels voor opslag van vaste dierlijke mest9-11-2017 23:00:00<img alt="mest uitrijden" src="/nl/SiteCollectionImages/Nieuwsberichten/2014/mest_uitrijden.JPG" style="BORDER:0px solid;" />​De Mestbank herinnert de landbouwers, erkende mestvoerders en andere betrokken partijen eraan dat op 16 november de uitrijstop voor meststoffen ingaat.

 

 

Mestbank controleert op correct gebruik van kunstmesthttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Mestbank-controleert-op-correct-gebruik-van-kunstmest.aspxMestbank controleert op correct gebruik van kunstmest29-10-2017 23:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/Handhaving.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Het gebruik van kunstmest is wijdverspreid in Vlaanderen. Zo is volgens de Mestbankgegevens 31% van de totale aanvoer van stikstof naar grond afkomstig van kunstmest.

 

 

Mestbank controleert vanaf 2018 teeltvrije zone van 1 meter naast waterlopenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Mestbank-controleert-vanaf-2018-teeltvrije-zone-van-1-meter-naast-waterlopen.aspxMestbank controleert vanaf 2018 teeltvrije zone van 1 meter naast waterlopen19-10-2017 22:00:00<img alt="" height="116" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/teeltvrije_zone.jpg" width="250" style="BORDER:0px solid;" />Het vijfde mestactieprogramma (MAP 5) is halfweg maar omdat de verhoopte verbetering van de waterkwaliteit uitblijft, heeft minister Joke Schauvliege proactief een extra maatregel genomen.