Welkom op het Mestbankloket

 

 

4000 landbouwers ontvangen financiële toelage voor hun fosfaatanalyseshttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/4000_landbouwers_ontvangen_financiële_toelage_voor_hun_fosfaatanalyses.aspx4000 landbouwers ontvangen financiële toelage voor hun fosfaatanalyses20-12-2016 23:00:00<img alt="geld" height="127" src="/nl/SiteCollectionImages/Algemeen/geld.JPG" width="190" style="BORDER:0px solid;" />MAP 5 bepaalt dat vanaf 1 januari 2017 op alle percelen in Vlaanderen automatisch de strengste fosfaatnormen van klasse IV gelden. De landbouwers hebben de mogelijkheid om bij de Mestbank een afwijking van die strengste normen aan te vragen.

 

 

Mestbankaangifte: praktischhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Mestbankaangifte-praktisch.aspxMestbankaangifte: praktisch12-12-2016 23:00:00<img alt="waterloop" height="134" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/waterloop.jpg" width="179" style="BORDER:0px solid;" />Begin januari stuurt de Mestbank een e-mail naar alle aangifteplichtige land- en tuinbouwers en uitbaters van een bewerkings-of verwerkingseenheid, met de vraag om de jaarlijkse Mestbankaangifte via het Mestbankloket in te dienen.