Startpagina Mestbankloket en loket beheerovereenkomsten

 

 

Nog te veel stikstof in het water in landbouwgebied door verkeerde bemestingspraktijkenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Nog-te-veel-stikstof-in-het-water-in-landbouwgebied-door-verkeerde-bemestingspraktijken-.aspxNog te veel stikstof in het water in landbouwgebied door verkeerde bemestingspraktijken3-12-2020 23:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/Mestrapport_2020.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Uit het recente Mestrapport van de Vlaamse Landmaatschappij blijkt dat de waterkwaliteit in landbouwgebied achteruit gaat.

 

 

Kaart met gebiedstypes MAP 6 hertekend na evaluatie waterkwaliteithttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Kaart-met-gebiedstypes-MAP-6-hertekend-na-evaluatie-waterkwaliteit.aspxKaart met gebiedstypes MAP 6 hertekend na evaluatie waterkwaliteit29-10-2020 23:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/Equivalente_maatregelen_web.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Om de waterkwaliteit te verbeteren zullen de komende twee jaar de gebiedsgerichte maatregelen uit MAP 6 van toepassing zijn op meer landbouwgronden en wordt de kaart met gebiedstypes aangepast.

 

 

Digitaal kunstmestregister moet werkelijk kunstmestgebruik in kaart brengenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Digitaal-kunstmestregister-moet-werkelijk-kunstmestgebruik-in-kaart-brengen.aspxDigitaal kunstmestregister moet werkelijk kunstmestgebruik in kaart brengen9-10-2020 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/Kunstmest_web.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Een kwart van de gecontroleerde landbouwers geeft minder dan 80% van de gebruikte hoeveelheid kunstmest door aan de overheid.

 

 

Verplichte debietmeters voor mestverwerkings- en bewerkingsinstallaties tegen 1 januari 2022https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Verplichte-debietmeters-voor-mestverwerkings--en-bewerkingsinstallaties-tegen-1-januari-2022.aspxVerplichte debietmeters voor mestverwerkings- en bewerkingsinstallaties tegen 1 januari 20224-10-2020 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/mestverwerkingsinstallatie.jpg" style="BORDER:0px solid;" />In 2019 en 2020 werden in 44% van de omgevingscontroles bij mestverwerkers ernstige inbreuken vastgesteld.

 

 

Nitraatresiducampagne 2020 van starthttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Nitraatresiducampagne-2020-van-start.aspxNitraatresiducampagne 2020 van start1-10-2020 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/staalname_emmers.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Het nitraatresidu is een belangrijk controle-instrument voor het halen van de doelstellingen van het zesde mestactieplan (MAP 6).

 

 

Geef vanggewassen en andere nateelten aan via de verzamelaanvraag voor 31 oktoberhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Geef-vanggewassen-en-andere-nateelten-aan-via-de-verzamelaanvraag-voor-31-oktober.aspxGeef vanggewassen en andere nateelten aan via de verzamelaanvraag voor 31 oktober27-9-2020 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/Vanggewas_SML.jpg" style="BORDER:0px solid;" />​De landbouwers met percelen in gebiedstype 2 en 3, die door MAP 6 verplicht een doelareaal vanggewassen moeten realiseren, ​moeten ten laatste op 31 oktober hun nateelten en de inzaaiperiode van hun vanggewassen aangeven.

 

 

30 september 2020 is uiterste datum voor overdrachten van mestverwerkingscertificatenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/30-september-2020-is-uiterste-datum-voor-overdrachten-van-mestverwerkingscertificaten-.aspx30 september 2020 is uiterste datum voor overdrachten van mestverwerkingscertificaten2-9-2020 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/mestverwerking_web.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Landbouwers die mestverwerkingsplichtig zijn, kijken het best nu hun certificatenrekeningen na op het Mestbankloket.

 

 

Plan de afzet van uw mest voor mestverwerking tijdig inhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Plan-de-afzet-van-uw-mest-voor-mestverwerking-tijdig-in!.aspxPlan de afzet van uw mest voor mestverwerking tijdig in25-8-2020 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/mestverwerking_web.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Uit onze gegevens blijkt dat er een aanvoerpiek naar de mestverwerkingsinstallaties is in de maand december.

 

 

Slechts beperkte bemesting met effluent na oogst van hoofdteelt mogelijkhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Slechts-beperkte-bemesting-met-effluent-na-oogst-van-hoofdteelt-mogelijk.aspxSlechts beperkte bemesting met effluent na oogst van hoofdteelt mogelijk19-7-2020 22:00:00<img alt="" height="115" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/waterkwaliteit.png" width="128" style="BORDER:0px solid;" />Om stikstofverliezen te beperken en de waterkwaliteit te verbeteren, werden in MAP 6 de regels voor het bemesten na de oogst van de hoofdteelt aangepast.

 

 

MAP 6 krijgt fitness checkhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/MAP-6-krijgt-fitness-check.aspxMAP 6 krijgt fitness check28-6-2020 22:00:00<img alt="" height="135" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/Openbaaronderzoek_web.jpg" width="180" style="BORDER:0px solid;" />Minister Demir start overleg op met de middenveldorganisaties om MAP 6 bij te sturen.

 

 

AGR-GPS-verplichting bij burenregeling uitgesteld tot 1 augustushttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/AGR-GPS-verplichting-bij-burenregeling-uitgesteld-tot-1-augustus.aspxAGR-GPS-verplichting bij burenregeling uitgesteld tot 1 augustus11-6-2020 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/AGR-GPS-app.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Om beter te kunnen opvolgen hoeveel mest wordt vervoerd naar gebieden met een slechte waterkwaliteit moeten aanbieders of afnemers van mest vanaf 1 augustus een AGR-GPS-app gebruiken als ze vloeibare dierlijke mest vervoeren met een burenregeling.