Nieuws

 

 

Een woordje uitleg bij de hervorming van de mestboeteshttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Een-woordje-uitleg-bij-de-hervorming-van-de-mestboetes.aspxEen woordje uitleg bij de hervorming van de mestboetes7-4-2024 22:00:00<img alt="" height="95" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/Handhaving.jpg" width="180" style="BORDER:0px solid;" />Op 27 maart heeft het Vlaams Parlement een aanpassing van het boetesysteem van het Mestdecreet goedgekeurd. De wijzigingen treden in werking zodra de wijzigingen aan het Mestdecreet gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad. Hieronder geven we een woordje uitleg bij de concrete wijzigingen.
5 miljoen euro voor toeristische ontsluiting Vlaamse Parkenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/5-miljoen-euro-voor-toeristische-ontsluiting-Vlaamse-Parken.aspx5 miljoen euro voor toeristische ontsluiting Vlaamse Parken30-3-2024 23:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Landschapsparken/Label_VlaamseParken_geblokt.jpg" style="BORDER:0px solid;" />De Vlaamse regering trekt ongeveer vijf miljoen euro uit voor investeringen in de toeristische ontsluiting van de recent erkende Vlaamse Parken.
Toon Denys wordt secretaris-generaal van het Departement Omgevinghttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Toon-Denys-wordt-secretaris-generaal-van-het-Departement-Omgeving.aspxToon Denys wordt secretaris-generaal van het Departement Omgeving28-3-2024 23:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/nieuws/_LDN6138_b_HR.jpg" style="BORDER:0px solid;" />De Vlaamse regering heeft Toon Denys gekozen als nieuwe secretaris-generaal van het Departement Omgeving. Denys is op dit moment leidend ambtenaar van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), dat een centrale rol vervult in het verbeteren van de waterkwaliteit, de uitvoering van landinrichtingsprojecten en de uitvoering van het plattelandsbeleid.
Wat met ureaseremmers en onmiddellijk onderwerken van mest? Lees onze veelgestelde vragen bij de start van het mestseizoen - updatehttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Wat-met-ureaseremmers-en-onmiddellijk-onderwerken-van-mest-Lees-onze-veelgestelde-vragen-bij-de-start-van-het-mestseizoen-.aspxWat met ureaseremmers en onmiddellijk onderwerken van mest? Lees onze veelgestelde vragen bij de start van het mestseizoen - update27-3-2024 23:00:00<img alt="" height="133" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/mestinjectie.jpg" width="201" style="BORDER:0px solid;" />Het stikstofdecreet zorgt voor enkele nieuwigheden in dit mestseizoen. Vooral ureaseremmers en het onmiddellijk onderwerken van mest roepen vragen op. Lees het antwoord op de meestgestelde vragen. De antwoorden m.b.t ureaseremmers werden geüpdatet op 4 april 2024.
Webinars VLM over het stikstofdecreethttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Webinars-VLM-over-het-stikstofdecreet.aspxWebinars VLM over het stikstofdecreet27-3-2024 23:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Nieuwsberichten/Turnhouts_vennengebied.jpg" width="453" style="BORDER:0px solid;" />Op 24 januari 2024 keurde het Vlaams Parlement het stikstofdecreet goed, sinds 23 februari is het decreet van toepassing
Akkerbouwer Johan Bonnast over zijn ervaringen met ecoregelingen en beheerovereenkomstenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/JohanBonnast.aspxAkkerbouwer Johan Bonnast over zijn ervaringen met ecoregelingen en beheerovereenkomsten25-3-2024 23:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Beheerovereenkomsten/Johan_Bonnast.jpeg" style="BORDER:0px solid;" />Het Vlaams Ruraal Netwerk polste bij akkerbouwer Johan Bonnast naar zijn ervaringen met ecoregelingen en beheerovereenkomsten.
Bijna 3.000 landbouwers sluiten in 2024 een beheerovereenkomst en werken zo aan meer biodiversiteithttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/3000BOin2024.aspxBijna 3.000 landbouwers sluiten in 2024 een beheerovereenkomst en werken zo aan meer biodiversiteit25-3-2024 23:00:00<img alt="beheerovereenkomst kruidenrijke akkerrand" src="/nl/SiteCollectionImages/kruidenrijke%20akkerrand%20onder%20beheerovereenkomst%20(4).jpg?Width=1024" width="1024" style="BORDER:0px solid;MARGIN:5px 5px;" />In 2024 hebben 2.927 landbouwers één of meer beheerovereenkomsten gesloten met de VLM, goed voor een totale oppervlakte van 6.658 hectare.
Neem deel aan het webinar 'Hoe zetten of houden we voedsel als thema op de lokale agenda?'https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Webinar_voedsel2024.aspxNeem deel aan het webinar 'Hoe zetten of houden we voedsel als thema op de lokale agenda?'24-3-2024 23:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/webinarvoedsel.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Werkt u voor een lokaal bestuur of voor een lokale middenveldorganisatie, en wilt u graag weten hoe u het thema voedsel op de lokale agenda kan zetten of houden? Op dit webinar krijgt u daarover tips en inspiratie.
Regionale Landschappen aan de slag met regionale houtkantencoördinatoren.https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Regionale-Landschappen-aan-de-slag-met-regionale-houtkantencoördinatoren.aspxRegionale Landschappen aan de slag met regionale houtkantencoördinatoren.21-3-2024 23:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Trage%20wegen%20Budingen%20Dolf-2-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Enkele regionale landschappen testen de komende jaren het concept van een 'regionale houtkantencoördinator' uit. Dat is een van de acties uit het houtkantenplan, dat een sterker en uitgebreider houtkantennetwerk tot doel heeft.
Openbaar onderzoek onteigening Vloethemveld-Clabouteriehttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Openbaar-onderzoek-onteigening-Clabouterie.aspxOpenbaar onderzoek onteigening Vloethemveld-Clabouterie18-3-2024 23:00:00<img alt="vergrootglas op kaart" src="/nl/SiteCollectionImages/LogoTekening/openbaar%20onderzoek2.png" style="BORDER:0px solid;" />Van 19 maart tot 18 april 2024 loopt een openbaar onderzoek naar aanleiding van de onteigening van gronden voor de aanleg van de geplande wandelverbinding Clabouterie-Vloethemveld.

Terug naar boven