Nieuws

 

 

Publieke inspraak GRUP 'Westrode Morgen' https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Goedkeuring-GRUP-Westrode-Morgen.aspxPublieke inspraak GRUP 'Westrode Morgen' 17-7-2024 22:00:00<img alt="Icoon onderzoek" src="/nl/SiteCollectionImages/RuimtevoordeVlaamseRand/BRAVRWESicoonOO.png" style="BORDER:0px solid;" />Op 24 mei 2024 keurde de Vlaamse Regering de startnota over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Westrode Morgen’ goed. Tussen 6 augustus en 4 oktober loopt daarover een publieke raadpleging.
Te veel effluent in opslag door nat weer: wat zijn de opties voor de landbouwer?https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/-Te-veel-effluent-in-opslag-door-nat-weer-wat-zijn-de-opties-voor-de-landbouwer.aspxTe veel effluent in opslag door nat weer: wat zijn de opties voor de landbouwer?16-7-2024 22:00:00<img alt="" height="105" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/mestverwerkingsinstallatie.jpg" width="179" style="BORDER:0px solid;" />De Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), de Groene Kring, vzw De Mestverwerkers, de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit (B3W) en de Vlaamse Landmaatschappij roepen op om nu actie te ondernemen tegen het overschot aan effluent en niet te wachten tot het najaar om opslag te zoeken, of effluent uit te rijden waar dat kan. De landbouworganisaties vroegen aan de VLM om samen te zoeken naar mogelijkheden om het teveel aan effluent en mest dat door de natte weersomstandigheden is ontstaan weg te werken en de situatie op het terrein de komende weken nauwgezet op te volgen. Alle partijen erkennen de problematiek en geven enkele tips om deze winter problemen te vermijden. Ook roepen ze op om optimaal te bemesten in functie van de gewasbehoefte en binnen de mogelijkheden van de mestwetgeving.
Lijst met ammoniakemissiereducerende maatregelen voor veeteelt en mestverwerking decretaal verankerdhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Lijst-met-ammoniakemissiereducerende-maatregelen-voor-veeteelt-en-mestverwerking-decretaal-verankerd-.aspxLijst met ammoniakemissiereducerende maatregelen voor veeteelt en mestverwerking decretaal verankerd14-7-2024 22:00:00<img alt="" height="143" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/Luchtwasser_web.jpg" width="215" style="BORDER:0px solid;" />Op 12 juli 2024 is het decreet over ammoniakemissiereducerende maatregelen (AERM-decreet) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het treedt in werking op 22 juli. Het decreet bevat een lijst van ammoniakemissiereducerende maatregelen voor de veeteelt en mestverwerking waaruit landbouwbedrijven een maatregel kunnen kiezen om aan de verplichtingen van het Stikstofdecreet te voldoen. Het decreet biedt landbouwers en mestverwerkers meer rechtszekerheid. De maatregelen die beschreven staan in het decreet zorgen ervoor dat er minder ammoniak terecht komt in het milieu en in de natuur.
Onteigening Vloethemveld - Clabouteriehttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Onteigening-Moubeek-Vloethemveld---.aspxOnteigening Vloethemveld - Clabouterie14-7-2024 22:00:00<img alt="vergrootglas op kaart" src="/nl/SiteCollectionImages/LogoTekening/openbaar%20onderzoek2.png" style="BORDER:0px solid;" />Naar aanleiding van de onteigening van gronden voor de aanleg van de geplande wandelverbinding Clabouterie-Vloethemveld werd een definitief onteigeningsbesluit verkregen op 10 juli 2024.
VLM roept landbouwers op om tijdig beheerovereenkomsten aan te vragenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/beheerovereenkomsten-aanvragen-voor-1september.aspxVLM roept landbouwers op om tijdig beheerovereenkomsten aan te vragen11-7-2024 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/kruidenrijke%20akkerrand%203%20verkleind.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bent u landbouwer en wilt u graag een beheerovereenkomst sluiten? Laat dat dan voor 1 september weten via het e-loket beheerovereenkomsten.
Bekijk de video ‘Beheerovereenkomsten: maaien en het maaisel afvoeren'https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Video_maaien_en_afvoeren.aspxBekijk de video ‘Beheerovereenkomsten: maaien en het maaisel afvoeren'4-7-2024 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Filmpje%20maaien%20en%20afvoeren.png" style="BORDER:0px solid;" />Voor veel beheerovereenkomsten is maaien en het maaisel afvoeren een belangrijke beheervoorwaarde. Sommige landbouwers zien dat maaisel afvoeren als een uitdaging. Deze video toont wat landbouwers kunnen doen met het maaisel van hun beheerovereenkomsten, en welke opties voor ondersteuning er zijn.
Geef uw inspraak over de kennisgevingsnota van de plan-MER-procedure voor het zevende Mestactieplan (MAP 7)https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/2024_Publieke-inspraak-kennisgeving-plan-MER-MAP7.aspxGeef uw inspraak over de kennisgevingsnota van de plan-MER-procedure voor het zevende Mestactieplan (MAP 7)4-7-2024 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/AGR-GPS-app.jpg" style="BORDER:0px solid;" />U krijgt de kans om tot en met 2 september 2024 opmerkingen te geven op de kennisgevingsnota van de plan-MER-procedure voor het zevende Mestactieplan (MAP 7).
Mestbank gestart met controles op onmiddellijk onderwerken van mesthttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Mestbank-gestart-met-controles-op-onmiddellijk-onderwerken-van-mest-.aspxMestbank gestart met controles op onmiddellijk onderwerken van mest1-7-2024 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/mest-uitrijden_web.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sinds het stikstofdecreet in werking trad in februari, moet drijfmest op niet-beteelde landbouwgrond onmiddellijk ondergewerkt worden. Na een periode van sensibiliseren, bevestigt de Mestbank dat ze gestart is met het vaststellen van eventuele inbreuken.
Projectoproep voor samenwerking tussen LEADER-gebieden binnen en buiten Vlaanderenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Projectoproep_LEADER_Samenwerkingsprojecten.aspxProjectoproep voor samenwerking tussen LEADER-gebieden binnen en buiten Vlaanderen27-6-2024 22:00:00<img alt="Uitkijktoren Niemandsland, symbool van de verbondenheid tussen Zeeuws-Vlaanderen en het Waasland." src="/nl/SiteCollectionImages/20230616%20UZP%20(c)%20Careen%20Verwilligen%20(1)%20bijgeknipt%20.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Er is een projectoproep voor samenwerkingsprojecten binnen LEADER geopend. Een samenwerkingsproject is een project tussen Lokale Actiegroepen binnen of buiten Vlaanderen om grensoverschrijdende samenwerking, kennisuitwisseling en innovatie tussen plattelandsgebieden over heel Europa te bevorderen.
Open ruimte en klimaatadaptatie stoppen niet aan de grenzenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Open-ruimte-en-klimaatadaptatie-stoppen-niet-aan-de-grenzen.aspxOpen ruimte en klimaatadaptatie stoppen niet aan de grenzen26-6-2024 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/foto%20Maurine%20Pvds1teamweek%20portugal%202022.JPG" style="BORDER:0px solid;" />Nu het einde van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie nadert zetten we de samenwerking tussen de VLM en Europa graag in de kijker. Ook de Vlaamse Landmaatschappij heeft jarenlange ervaring met Europese samenwerking. De EU speelt een belangrijke rol in de plattelandsontwikkeling en de bevordering van duurzame landbouwprakijken in Vlaanderen. We vroegen collega Paul Van der Sluys hoe dat precies zit.

Terug naar boven