Nieuws

 

 

25 Jaar Westhoek https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/25_Jaar_Westhoek.aspx25 Jaar Westhoek 22-5-2017 22:00:00<img alt="Spoorwegbedding in de Westhoek" src="/nl/SiteCollectionImages/25j%20De%20Westhoek_spoorwegbedding%201.jpg" style="BORDER:0px solid;" />De Provincie West-Vlaanderen, de Regionale Landschappen IJzer en Polder en West-Vlaamse heuvels, het Westhoekoverleg, Westtoer en de VLM hebben een intentieverklaring afgesloten voor het behoud en de ontwikkeling van de open ruimte in de Westhoek.
Nieuwe fietswegen zorgen voor meer fietscomfort van en naar Brusselhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/NieuwefietswegenzorgenvoormeerfietscomfortvanennaarBrussel.aspxNieuwe fietswegen zorgen voor meer fietscomfort van en naar Brussel22-5-2017 22:00:00<img alt="Foto toont ministers, gedeputeerde, burgemeester en schepenen op de fiets" src="/nl/SiteCollectionImages/Vlaamse%20Rand/Fietspaden%20Zaventem-Diegem/IMG-20170523-WA0004_resized_20170523_022813170.jpg?Width=500" width="1200" style="BORDER:0px solid;" />Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, werkte de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de voorbije maanden aan twee nieuwe fietsverbindingen in Zaventem en Diegem.
Save the date: derde dialoogdag dorpenbeleid 28 september 2017https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/derdedialoogdagdorpenbeleid.aspxSave the date: derde dialoogdag dorpenbeleid 28 september 201718-5-2017 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Platteland/landelijk3.JPG" width="1228" style="BORDER:0px solid;" />Op donderdag 28 september vindt de derde dialoogdag dorpenbeleid plaats in het VAC Hasselt. Reserveer die dag alvast in uw agenda!
'Buurten op den buiten': tot 5000 euro voor projecten die levenskwaliteit verbeteren of samenhang bevorderen in dorpen of buurtenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/projectoproepbuurtenopdenbuiten.aspx'Buurten op den buiten': tot 5000 euro voor projecten die levenskwaliteit verbeteren of samenhang bevorderen in dorpen of buurten17-5-2017 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Logo/Buurten%20op%20den%20Buiten.jpeg" style="BORDER:0px solid;" />Met de oproep 'Buurten op den buiten' ondersteunen de Vlaamse Landmaatschappij en de Koning Boudewijnstichting bewoners die een project willen realiseren in hun buurt of dorp.
Aanleg groene buffer in Zwankendammehttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Aanleg_groene_volumebuffer_in_Zwankendamme.aspxAanleg groene buffer in Zwankendamme7-5-2017 22:00:00<img alt="Zwankendamme vanuit de lucht" height="360" src="/nl/SiteCollectionImages/vlm%20west-vlaanderen/projecten/LI%20Zwankendamme-NIGeu%20Leefbare%20Haven/DSC_1209(Medium)(vierkant).jpg" width="360" style="BORDER:0px solid;" />De werken in het kader van de aanleg van de groene volumebuffer in Zwankendamme zijn gestart. Deze buffer moet de leefbaarheid van het dorp garanderen.
Vergoedingen voor beheerovereenkomsten 2016 uitbetaaldhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/BetalingvergoedingenBO.aspxVergoedingen voor beheerovereenkomsten 2016 uitbetaald3-5-2017 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Beheerovereenkomsten/Sam/SAM-erosiebestrijding-laagklein.JPG" style="BORDER:0px solid;" />Op 28 april werden de vergoedingen voor de beheerovereenkomsten 2016 uitbetaald. In totaal ontvingen 3044 landbouwers met een lopende beheerovereenkomst in 2016 samen ruim 8.000.000€.
Openbaar onderzoek landinrichtingsplan Ijsevallei van starthttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/OpenbaaronderzoeklandinrichtingsplanIjsevalleivanstart.aspxOpenbaar onderzoek landinrichtingsplan Ijsevallei van start3-5-2017 22:00:00<img alt="Foto geeft een beeld weer in de Ijsevallei" src="/nl/SiteCollectionImages/Vlaamse%20Rand/Ijsevallei/Foto%20Ijsevallei.jpg" style="BORDER:0px solid;" />In Overijse en Hoeilaart wil de VLM het landinrichtingsproject Ijsevallei realiseren. Hiervoor loopt er van 4 mei tot en met 2 juni 2017 een openbaar onderzoek.
Start uitvoering Molenbeek-Maalbeek in Assehttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/StartuitvoeringMolenbeek-MaalbeekinAsse.aspxStart uitvoering Molenbeek-Maalbeek in Asse2-5-2017 22:00:00<img alt="Foto toont een trage weg in Asse" src="/nl/SiteCollectionImages/Vlaamse%20Rand/Molenbeek-Maalbeek/Foto%202.jpg" style="BORDER:0px solid;" />In 2008 startte de VLM en de gemeente Asse het landinrichtingsproject 'Molenbeek-Maalbeek'. Binnen dit project vangen begin mei de werken aan voor herinrichting van wandelwegen, de uitbreiding van het Breughelbroek en de herinrichting van de Molenbeekdal.
Cathemgoed - openbaar onderzoek van 2 tot en met 31 mei 2017https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Openbaar_onderzoek_Cathemgoed.aspxCathemgoed - openbaar onderzoek van 2 tot en met 31 mei 20171-5-2017 22:00:00<img alt="Cathemgoed vanuit de lucht" src="/nl/SiteCollectionImages/A11/Cathemgoed%20vanuit%20de%20lucht.JPG" style="BORDER:0px solid;" />De bouwvergunningsaanvraag voor de aanleg van het Cathemgoed is ingediend. Naar aanleiding daarvan loopt van 2 tot en met 31 mei 2017 een openbaar onderzoek over de plannen voor het Cathemgoed.
Drie landinrichtingsprojecten in De Wijers krijgen fiat!https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/DrielandinrichtingsprojecteninDeWijerskrijgenfiat.aspxDrie landinrichtingsprojecten in De Wijers krijgen fiat!24-4-2017 22:00:00<img alt="Foto toont Roosterbeek Mangelbeek" height="333" src="/nl/SiteCollectionImages/De%20Wijers/Foto%20PF%20Mangelbeek%20Roosterbeek.jpg" width="500" style="BORDER:0px solid;" />Drie landinrichtingsprojecten voor De Wijers, het 'Land van 1001 vijvers', kregen op 21 april 2017 groen licht van de Vlaamse regering.