Nieuws

 

 

Van das tot kiekendief: interessante waarnemingen op percelen met beheerovereenkomstenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Van-das-tot-kiekendief-interessante-waarnemingen-op-percelen-met-beheerovereenkomsten.aspxVan das tot kiekendief: interessante waarnemingen op percelen met beheerovereenkomsten9-7-2020 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Beheerovereenkomsten/BO.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Landbouwers met beheerovereenkomsten kleden het landschap aan met perceelsranden, vogelvoedselgewas, bloemenstroken en andere maatregelen
Bloemlezing ecologiehttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Bloemlezing-ecologie.aspxBloemlezing ecologie7-7-2020 22:00:00<img alt="" src="/nl/nieuws/PublishingImages/Sjabloon_bloemlezing_ecologie.jpg" style="BORDER:0px solid;" />De Bloemlezing ecologie 2015-2018 is gepubliceerd op de website Publicaties Vlaanderen.
Bemesten bij klimaatsverandering? Literatuurstudie naar nutriëntenverliezen bij extremer weerhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Bemesten-bij-klimaatsverandering-Literatuurstudie-naar-nutriëntenverliezen-bij-extremer-weer.aspxBemesten bij klimaatsverandering? Literatuurstudie naar nutriëntenverliezen bij extremer weer6-7-2020 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/uitrijseizoen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bij droogte blijven de meststoffen werkloos liggen, bij harde regen spoelen ze weg. Hoe kunnen landbouwers hun bemesting en teeltsysteem aanpassen aan die extreme weersomstandigheden?
MAP 6 krijgt fitness checkhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/MAP-6-krijgt-fitness-check.aspxMAP 6 krijgt fitness check28-6-2020 22:00:00<img alt="" height="135" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/Openbaaronderzoek_web.jpg" width="180" style="BORDER:0px solid;" />Minister Demir start overleg op met de middenveldorganisaties om MAP 6 bij te sturen.
Start herinrichting parking Aanwijs in Beernemhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Start-herinrichting-parking-Aanwijs-in-Beernem-.aspxStart herinrichting parking Aanwijs in Beernem25-6-2020 22:00:00<img alt="visualisatie onthaalplein Aanwijs" src="/nl/SiteCollectionImages/vlm%20west-vlaanderen/projecten/LI%20Wildenburg-Aanwijs/aanwijs%20onthaalplein%20en%20oversteekplaats.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Op 29 juni start de herinrichting van parking Aanwijs in Beernem. De parking wordt omgevormd tot de grootste onthaalpoort van het landschapspark Bulskampveld.
Fietsroute langs de kolonieshttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Fietsroutelangsdekolonies.aspxFietsroute langs de kolonies18-6-2020 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Nieuwsberichten/2020/vallei%20van%20de%20Mark%20klein.jpg" style="BORDER:0px solid;" />De fietsroute doorheen de uitgevoerde ruilverkavelingen Merksplas en Zondereigen en de nog uit te voeren ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel kreeg onlangs aandacht in het magazine ‘Libelle’.
Landbouwinnovatiefonds voor linkerscheldeoeverhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Landbouwinnovatiefonds-voor-linkerscheldeoever.aspxLandbouwinnovatiefonds voor linkerscheldeoever11-6-2020 22:00:00<img alt="luzerne" src="/nl/SiteCollectionImages/GrensparkGrootSaeftinghe/Nieuw-Arenbergpolder_kiekendief_luzerne.JPG" style="BORDER:0px solid;" />Samen met de partners van het Grenspark Groot Saeftinghe, lanceert Port of Antwerp een projectoproep voor natuurinclusieve landbouw op de Linkerscheldeoever. De Vlaamse Landmaatschappij ondersteunt het initiatief.
AGR-GPS-verplichting bij burenregeling uitgesteld tot 1 augustushttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/AGR-GPS-verplichting-bij-burenregeling-uitgesteld-tot-1-augustus.aspxAGR-GPS-verplichting bij burenregeling uitgesteld tot 1 augustus11-6-2020 22:00:00<img alt="" height="120" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/AGR-GPS-app_web2.jpg?Height=400" width="180" style="BORDER:0px solid;" />Om beter te kunnen opvolgen hoeveel mest wordt vervoerd naar gebieden met een slechte waterkwaliteit moeten aanbieders of afnemers van mest vanaf 1 augustus een AGR-GPS-app gebruiken als ze vloeibare dierlijke mest vervoeren met een burenregeling.
Buurten op den buiten steunt 46 buurtinitiatievenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Buurten_buiten_46_initiatieven.aspxBuurten op den buiten steunt 46 buurtinitiatieven10-6-2020 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Logo/BuurtenOpDenBuiten_Logo.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Buurten op den Buiten, een initiatief van de Koning Boudewijnstichting in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij, ondersteunt 46 projecten voor sociale cohesie in landelijke gemeenten.
Maatregelen voor solitaire bijen in Destelheidehttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Maatregelenvoorsolitairebijenindestelheide.aspxMaatregelen voor solitaire bijen in Destelheide3-6-2020 22:00:00<img alt="Afbeelding toont een zandbij" src="/nl/SiteCollectionImages/Vlaamse%20Rand/Destelheide/Adobe%20Stock%20zandbij.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Op het domein Destelheide en in de onmiddellijke omgeving zijn er waarnemingen van verschillende zeldzame bijen. De Vlaamse Landmaatschappij voorziet maatregelen voor zandbijen in het bijzonder, waaronder ook de zeldzame groene zandbij.