Openbaar onderzoek onteigening Vloethemveld - Clabouterie

tekening kaart met vergrootglas

van 19-3-2024 t.e.m. 18-4-2024

Vanaf 19 maart tot 18 april 2024 loopt een openbaar onderzoek naar aanleiding van de onteigening van gronden voor de aanleg van de geplande wandelverbinding Clabouterie-Vloethemveld.
De aankondiging en de documenten staan een week voor en tot een week na de datum van het onderzoek online. Reageren kan enkel tijdens de periode van het openbaar onderzoek, van 19 maart tot 18 april 2024.

Via het landinrichtingsplan ‘Moubeek-Vloethemveld’ wenst de VLM de ruime omgeving van het Vloethemveld (= regio Zedelgem en Jabbeke) op de kaart te zetten als plattelandsregio en als nieuwe groenpool in het Brugse Ommeland. De Vlaamse Landmaatschappij is conform dit voornoemde landinrichtingsplan belast met het realiseren van de maatregels 1.2.7a en 1.2.7b nl. verwerven van gronden voor het aanleggen van de geplande recreatieve wandelverbinding ‘Clabouterie- Vloethemveld’. Bij de realisatie van deze wandelverbinding zal aandacht gaan naar het herstel van de dreven en wordt de koppeling (missing link) gelegd tussen al bestaande wandelverbindingen en natuurverbindingen.

Om deze gronden te verwerven, is een onteigeningsprocedure opgestart overeenkomstig het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017. Deze onteigening heeft betrekking op enkele stroken akkerland, samen 8a 14ca. Het betreft hier delen van percelen die kadastraal gekend staan als gelegen te Zedelgem, 1ste afd., NIS-code 31040, sectie E, nrs. 122, 123A, 123A/02 en 140D.

Documenten inkijken

​​​​​​​​​​​Het voorlopig onteigeningsbesluit, dat vastgesteld werd door de raad van bestuur van de Vlaamse Landmaatschappij op 20/12/2023, ligt van 19/03/2024 tot 18/04/2024 gedurende de kantooruren samen met de onteigeningsplannen en de projectnota ter inzage op het gemeentehuis van Zedelgem, Pater Amaat Vynckeplein 1 te 8210 Zedelgem en bij de Vlaamse Landmaatschappij, Regio West, vestiging Brugge, Velodroomstraat 28 te 8200 Brugge. Gelieve voor een bezoek aan de VLM, telefonisch vooraf een afspraak te maken, zodat we de documenten voor u ter beschikking kunnen leggen. U kan ons bereiken via het nummer 050 45 81 00.

Alle stukken zijn ook te bekijken via de website van de gemeente Zedelgem (www.zedelgem.be) of hieronder op de website van de VLM.Hoe uw mening kenbaar maken - procedure

​Gedurende bovenvermelde periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over deze geplande onteigening worden ingediend via beveiligde zending, aangetekende brief of een afgifte tegen ontvangstbewijs bij de gemeente: Pater Amaat Vynckeplein 1 te 8210 Zedelgem of bij de VLM, Regio West, vestiging Brugge, Velodroomstraat 28 te 82000 Brugge​


Terug naar boven