Openbaar onderzoek onteigening in het kader van het landinrichtingsplan Molenbeekvallei

van 16-9-2019 t.e.m. 15-10-2019

​In de Molenbeekvallei te Sint-Genesius-Rode liggen meerdere vijvers, waaronder de VUB/ULB vijver, gelegen tussen Bierenberg en het Visserspad. Uit de studie van de Molenbeekvallei is gebleken dat de vijver gelegen op de site van de VUB/ULB potentieel heeft in functie van waterberging. Daarnaast is de vijver door haar ligging in de Molenbeekvallei een belangrijke stapsteen in deze ecologisch waardevolle vallei. Om een gewijzigd waterregime te kunnen installeren is de verwerving en inrichting van de vijver noodzakelijk. De inrichting kan er eveneens voor zorgen dat de vijver publiek toegankelijk wordt (is momenteel niet mogelijk). Naast de vijver ligt de voormalige campus van de VUB. Deze site wordt niet in de onteigening opgenomen.

Om deze gronden te verwerven is een onteigeningsprocedure opgestart overeenkomstig het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017. Deze onteigening heeft betrekking op natuurgebied en de vijver omgeven door bos (ca. 2ha 65a). Het betreft hier de goederen die kadastraal gekend staan als Sint-Genesius-Rode, 1ste afdeling, sectie B, nrs. 23/L/deel, 37/B, 41/C, 42/C, 43/F/02, 43/R, 43/X en 43/Y.

Documenten inkijken

Hoe uw mening kenbaar maken - procedure

Het voorlopig onteigeningsbesluit dat vastgesteld werd op 15/05/2019, lag van 16/09/2019 tot en met 15/10/2019 samen met de onteigeningsplannen en de projectnota ter inzage op het gemeentehuis van Sint-Genesius-Rode en bij de VLM, Regio Oost, vestiging Leuven. De documenten met betrekking tot het openbaar onderzoek zijn nog altijd raadpleegbaar op de website van de gemeente Sint-Genesius-Rode (www.sint-genesius-rode.be) of de website van de VLM .

Gedurende bovenvermelde periode konden er standpunten, opmerkingen of bezwaren over deze geplande onteigening worden ingediend. ​


Contactpersoon

​Ingrid Beerens (Vlaamse Landmaatschappij)

Robert Brys (gemeente Sint-Genesius-Rode)