Openbaar onderzoek onteigening inrichtingsplan Wildenburg-Aanwijs

luchtfoto dorpsrand Wildenburg

van 19-8-2019 t.e.m. 17-9-2019

Voor de geplande inrichting in 2021-2022 van de dorpsrand Wildenburg en de recreatieve verbindingen in het kader van het inrichtingsplan Wildenburg-Aanwijs heeft de VLM al heel wat aankopen in der minne gedaan. Voor de ontbrekende stukjes is een onteigeningsprocedure opgestart overeenkomstig het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017. Deze onteigening heeft betrekking op enkele strookjes landbouwland en dreven (ca. 85 are).

Het betreft de goederen die kadastraal gekend staan als Wingene, 1ste afdeling, sectie C, nummers 124/B, 176/G, 191/K, 192/F, 192/H, 192/K, 193/C, 194/R, 194/F en 195/C en Wingene, 1ste afdeling, sectie D, nummer 1857/C.


Documenten inkijken

​Het voorlopig onteigeningsbesluit dat vastgesteld werd op 15/05/2019, ligt van 19/08/2019 tot en met 17/09/2019 samen de onteigeningsplannen en de projectnota tijdens de kantooruren ter inzage op het gemeentehuis van Wingene, Oude Bruggestraat 13 te 8750 Wingene  en bij de VLM, Regio West, vestiging Brugge, Velodroomstraat 28 te 8200 Brugge. De documenten zijn ook hier online raadpleegbaar:

Documenten ter inzage tijdens dit openbaar onderzoek (klik om te openen):

U vindt ze ook op de website van de gemeente Wingene (www.wingene.be).

Het openbaar onderzoek wordt ter plaatse bekend gemaakt met een affiche. De aankondiging is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 juli 2019.

Meer info over het landinrichtingsproject Wildenburg-Aanwijs vindt u in de projectfiche.


Infovergadering

/


Hoe uw mening kenbaar maken - procedure

​In de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over deze geplande onteigening worden ingediend via beveiligde zending (een (elektronische) aangetekende brief of een afgifte tegen ontvangstbewijs) bij de gemeente Wingene (Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene) of bij de regionale vestiging van de VLM (Velodroomstraat 28, 8200 Brugge).


Contactpersoon

Frank Debeil, tel. 050 45 81 00, frank.debeil@vlm.be