Projectrapport Wellemeersen en omgeving Oude Dender

Luchtfoto met zicht op Wellemeersen en omgeving Oude Dender

van 25-6-2019 t.e.m. 25-7-2019

Op 25 juni start het openbaar onderzoek over het projectrapport voor het natuurinrichtingsproject Wellemeersen en omgeving Oude Dender.

Documenten inkijken

​​Van dinsdag 25 juni t.e.m. 25 juli loopt het openbaar onderzoek over dit projectrapport. De organisatie hiervan gebeurt door de gemeenten Liedekerke, Affligem, Denderleeuw en de stad Aalst. Gedurende deze periode kan iedereen het projectrapport inkijken bij de betrokken besturen tijdens de openingsuren of online via deze website.

>>> Deze documenten zijn hier niet langer raadpleegbaar aangezien het onderzoek afgelopen is.

De belanghebbenden (eigenaars en gebruikers van gronden in het projectgebied) krijgen ook inzage in de lijst van belanghebbenden. Zij kunnen nagaan of de gegevens m.b.t. hun eigendom of gebruik correct zijn opgenomen.

In de gemeenten Denderleeuw en Liedekerke gaan er 2 zitdagen door.
Op woensdag 3 juli in Liedekerke (Opperstraat 31), van 8u tot 12u en van 14u tot 16u
Op donderdag 4 juli in Denderleeuw (A. De Cockstraat 1), van 9u tot 12u en van 13.30u tot 16u.

Geïnteresseerden kunnen voor de zitdag een afspraak boeken. Dit kan via de online reservatietool. Bij technische problemen kan u telefonisch contact opnemen met de VLM op 09 2448500.​


Infovergadering

​Op dinsdag 25 juni is er een infomarkt in de raadszaal van het Administratief centrum van Denderleeuw (A. De Cockstraat nr 1).
Iedereen die graag meer wenst te weten over het natuurinrichtingsproject is van harte welkom op dinsdagavond van 17u tot 19u of van 19.30u tot 21.30u.


Hoe uw mening kenbaar maken - procedure

​Tijdens het openbaar onderzoek is er de gelegenheid om opmerkingen of bezwaren over de inhoud van het rapport of over de gevens van eigendom en gebruik in te dienen bij één van de betrokken besturen. Dit kan via een brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

De besturen zullen alle opmerkingen en bezwaren verzamelen en na het openbaar onderzoek bezorgen aan het secretariaat van het natuurinrichtingsproject. Alle bezwaren en opmerkingen zullen in het najaar behandeld worden in de natuurinrichtingscommissie en in het natuurinrichtingscomité. Eventueel kan dit leiden tot wijzigingen in de lijst van belanghebbenden of in het projectrapport.


Contactpersoon

​Ria De Dyn, projectleider


Terug naar boven