Ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel: Onderzoek inbreng

van 9-11-2023 t.e.m. 8-12-2023

De herverkaveling is belangrijk voor de ruilverkaveling.  Door deze ruiloperatie krijgen landbouwers minder, maar grotere en beter gevormde en ontsloten kavels. Sommige gronden krijgen een natuurfunctie. Ook deze gronden ruilen we.


Documenten inkijken
​​​Ter voorbereiding van de herverkaveling kende het ruilverkavelingscomité aan de betrokken gronden een landbouwkundige waarde toe en deelde ze in waardezones in. Voor elke eigenaar en gebruiker berekende het comité de hoeveelheid ingebrachte grond en de overeenkomstige landbouwkundige waarde of ‘inbreng’. 

Het ruilverkavelingcomité organiseert van 9 november 2023 tot en met 8 december 2023 een onderzoek over de inbreng in de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel. Tijdens deze termijn van 30 dagen kunnen belanghebbenden in het gemeentehuis van Rijkevorsel een aantal documenten inkijken.
In het kader van dit onderzoek ontvangen alle gebruikers en eigenaars binnen ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel een aangetekende brief van het ruilverkavelingscomité. Bij die brief zijn tevens een informatiebrochure en één of meerdere formulieren inbreng eigendom en/of inbreng gebruiker toegevoegd. De infobrochure kun je hieronder ook bekijken.


Inbreng Rijkevorsel-Wortel​​​​​Hoe uw mening kenbaar maken - procedure

​Belanghebbenden dienen de gegevens over de inbreng goed te controleren. Als de gegevens niet juist zijn of als een eigenaar en/of gebruiker niet akkoord gaat met de berekeningswijze, dan kunnen belanghebbenden reageren. Belangrijke gegevens om te controleren zijn:

  • de cijfers m.b.t. de oppervlakte van uw kavels komen van het kadaster. Controleer deze door ze te vergelijken met de oppervlakte in de notariële akte, op een goedgekeurd landmetersplan of proces-verbaal van afpaling
  • is de landbouwkundige waarde, de klasse, juist bepaald? Vergelijk de kavels onderling
  • is de kavel van de juiste eigenaar? Kan van de man, de vrouw of de gemeenschap zijn
  • is de gebruiker van elk kavel juist?
  • het adres

​Tijdens de periode van het onderzoek (30 dagen) kan er bezwaar worden ingediend op één van de volgende manieren:

  • via een brief aan de burgemeester van Rijkevorsel, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel
  • mondeling bij de gemachtigde van de Vlaamse minister bevoegd voor de ruilverkaveling, nl. de voorzitter van het ruilverkavelingscomité, tijdens de zitdagen in het gemeentehuis op 17, 24 en 29 november 2023
  • via een medewerker van de VLM tijdens de zitdagen.

​​​ZITDAGEN onderzoek INBRENG ​

​Een overzicht van deze zitdagen in het gemeentehuis van Rijkevorsel (Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel): 

zitdagen.jpg

Online een afspraak maken voor de namiddag zitdagen: U maakt online een afspraak en reserveert een tijdsblok van een half uur om met een VLM-medewerker te praten over uw inbreng . U geeft op voorhand al uw referentie door. Door een afspraak te maken, bent u zeker dat u niet hoeft te wachten. De afspraken vinden in de namiddag plaats.​ In de afsprakenmodule kiest u zelf een datum bij één van de loketten. TIP: vindt u bij het ene loket geen vrij moment meer op uw voorkeursdatum, kijk dan even bij een ander loket of er daar nog een moment vrij is. U maakt een afspraak door op onderstaande tegel te klikken

​​Reserveringspagina zitdagen.png​​


Contactpersoon

​Judith Deusings - judith.deusings@vlm.be ​


Terug naar boven