Openbaar Onderzoek Landinrichtingsplan Openruimtegebied Kiewit-Zonhoven

schapen in weide

van 1-10-2020 t.e.m. 1-11-2020

Het 'Landinrichtingsplan (LIP) openruimtegebied Kiewit-Zonhoven' is klaar en gaat in openbaar onderzoek van 1 tot en met 31 oktober 2020.
De voorbije jaren werkte de Vlaamse Landmaatschappij samen met de betrokken gemeenten - Hasselt, Zonhoven en Genk - en andere partners in De Wijers een landinrichtingsplan uit met als missie de landbouw én de natuur in het gebied te versterken met respect voor het historische open grasrijk landschap. We willen de landbouw duurzaam verankeren; de aanwezige topnatuur verbinden met elkaar; ruimte geven aan water en het gebied voor iedereen meer (be)leefbaar maken. Zo zal dit open stukje Wijers in de toekomst een landbouwgebied zijn met veilige wandel- en fietspaden, dat functioneert als klimaatbuffer en waar bedreigde planten- en diersoorten veilig hun weg vinden. Kortom een bloeiend en grasrijk Wijerlandschap voor iedereen.

Documenten inkijken

​​De meeste info is gebundeld in onderstaande interactieve toepassing. Deze is ook op smartphone makkelijk doorbladerbaar.​

Ga naar deze sway

 

Gedurende de hele periode van het openbaar onderzoek (van 1 t..e.m. 31 oktober) kan iedereen het hele plan hieronder raadplegen (en op de websites van de betrokken gemeenten).​​


Infovergadering

​Om de inwoners te informeren over de maatregelen, organiseren we hierover een permanente tentoonstelling in Kiewit en Zonhoven. 

​​Alle inwoners kunnen van 30 september tot en met 31 oktober doorlopend op twee locaties (in openlucht) de info op spandoeken bekijken:​

- Kiewit: op de parking tegenover de kerk (kruispunt Kempische Steenweg en Tulpinstraat)
- Zonhoven: voor 'Uitpunt', Heuvenstraat 4, in Zonhoven

Wie graag meer uitleg wil, is ook welkom op twee infodagen, waarbij collega's van VLM aanwezig zullen zijn om de info toe te lichten:
- Kiewit: infodag op woensdag 30 september van 14.00 tot 19.00 uur
- Zonhoven: infodag op vrijdag 9 oktober van 14.00 tot 19.00 uur
Bij slecht weer op een van deze infodagen voorzien we een nieuw moment. Dit moment maken we ook bekend in de agenda op onze website en publiceren we ter plaatse aan de spandoeken. 


Hoe uw mening kenbaar maken - procedure

​Tijdens het openbaar onderzoek is er de gelegenheid om bezwaren en opmerkingen over de inhoud van het ontwerp landinrichtingsplan in te dienen bij een van de drie gemeentebesturen.

Bezwaren of opmerkingen moeten per brief gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen uiterlijk op vrijdag 30 oktober ingediend worden met de vermelding “openbaar onderzoek LIP Openruimtegebied Kiewit-Zonhoven”. Per e-mail (met dezelfde vermelding) kan ten laatste op zaterdag 31 oktober 2020:

  • Brief: gemeente Zonhoven t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Kerkplein 1, 3520 Zonhoven,  e-mail: leefmilieu@zonhoven.be

  • Brief: stad Hasselt t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Limburgplein 1, 3500 Hasselt,  e-mail: groen@hasselt.be

  • Brief: stad Genk t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Stadsplein 1, 3600 Genk,  e-mail: omgeving.handhaving@genk.be​


Contactpersoon

​​Edith Willems, planontwerper VLM - e-mail: edith.willems@vlm.be