​Wie Vlaamse Rand rond Brussel zegt, denkt niet automatisch aan groen, ontspanning, rust en stilte. Toch zijn ze er nog. Honderden ​groene elementen als eilandjes in een zee van bewoning, bedrijvigheid en transport-assen. Je rijdt er dagelijks langs zonder ze op te merken, je gaat er in fietsen of wandelen om te ontspannen, je gebruikt ze om je af te schermen, …  Een aantrekkelijke omgeving is een schaars en fel gegeerd goed, zeker aan de rand van een wereldstad als Brussel. Natuurorganisaties, gemeenten, bedrijven, particulieren zorgen er voor dat we er hier en daar nog van kunnen genieten. 

Stel je nu eens voor dat we samen de verschillende eilandjes kunnen versterken en met elkaar verbinden. Dan werken we samen aan onze eigen leef-, woon- en werkomgeving van nu en van morgen. Een aantrekkelijk en groen landschap voor zowel  bewoners als werknemers, zowel joggers, wandelaars als  fietsers, zowel natuurliefhebbers als rustzoekers, zowel zakenlui als toeristen, zowel jong als oud. Tegelijkertijd kunnen we zo problemen aanpakken waarmee deze gebieden kampen. Denk maar aan de aanpak van wateroverlast tijdens zomerstormen, aaneensluitende veilige en aangename fiets- en wandelpaden, visueel aantrekkelijke bedrijventerreinen, … 

Stel je nu eens voor dat we samen: 

  • Langs fietspaden bloemrijke bermen aanleggen die krioelen van vlinders en bijen.
  • Bomen en struiken aanplanten waardoor het lawaai en de drukte van het verkeer verdrongen wordt door natuurlijke geluiden
  • Nieuwe grachten en poelen graven die de wateroverlast beperken tijdens zomeronweders
  • Ongebruikte kale restgronden (op bedrijventerreinen, langs wegen, …) omvormen tot groene en  onderhoudsvriendelijke plaatsjes​
  • In het landschap rust- en picknickplekjes aanleggen waar bedrijfsleiders, personeelsleden en omwonenden even op adem kunnen komen en van het uitzicht kunnen genieten.

Stel je nu eens voor...