Planning Ruilverkaveling​

De landmeter is gestart met het opmeten en afpalen van de blokgrens, dit is de buitengrens van de ruilverkaveling. De eigenaars van de kavels die aan weerszijden van de blokgrens zijn gelegen, hebben hier in februari 2023 een brief over ontvangen. De eigenaren worden op de hoogte gebracht van de afpaling van hun percelen en zullen hiervan een plan ontvangen. Dit gaat gepaard met een openbaar onderzoek.

​​De uitvoering van de ruilverkaveling gaat niet zonder het uitvoeren van inrichtingswerken. Het betreft kavelaanvaardingswerken, natuurinrichtingswerken, werken aan wegen en waterlopen, werken voor landschapszorg en recreatie, enz. Het ruilverkavelingscomité zal eerst over de fasering van de uitvoering beslissen en overeenkomstig ontwerpopdrachten opstarten. Als uitvoeringsplannen klaar zijn, worden de nodige vergunningen voor de werken aangevraagd. Hiervoor zal dan ook een openbaar onderzoek worden georganiseerd. Momenteel verkennen mensen van de Vlaamse Landmaatschappij het terrein om inzichten te verwerven met betrekking tot mogelijke kavelaanvaardingswerken.​​​ ​​