De ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel is gelegen in de Noorderkempen op het grondgebied van de gemeenten Rijkevorsel, Hoogstraten en Merksplas.

Afbeelding toont de situering van de ruilverkaveling​​

De grenzen van het project zijn:

  • in het noorden: de grens met Nederland
  • in het oosten: de grens met Wortelkolonie, de Bolkse bossen en Merksplaskolonie (delen van Wortel- en Merksplaskolonie zijn opgenomen in het project. De Bolkse bossen zijn uitgesloten)
  • in het zuiden: de weg N131 (Merksplas - Rijkevorsel)
  • in het westen: de bebouwing van Rijkevorsel en Hoogstraten en de weg N14 (Rijkevorsel- Hoogstraten)