Verwerking van gegevens die de VLM verzamelt via het Mestbankloket en het loket beheerovereenkomsten