Versterken omgevingskwaliteit van het platteland door investeringen