Het houtkantenplan: voor een sterker houtkantennetwerk

​Houtkanten zijn lijnvormige landschapselementen die bestaan uit bomen en/of struiken. Ze geven onze streken hun typisch karakter, én zijn belangrijk voor een klimaatbestendig en biodivers platteland. Maar er zijn minder en minder houtkanten in Vlaanderen, en hun kwaliteit gaat erop achteruit. Het houtkantenplan is een actieplan om het houtkantennetwerk samen met lokale besturen en partners kwalitatief en kwantitatief te versterken tegen 2030.  U vindt het rechts op deze pagina. 

Voor wie?

Het houtkantenplan is voor iedereen die houtkanten heeft, er wil aanplanten of duurzaam onderhouden. Dat zijn landbouwers, privé-eigen​aars, lokale besturen en allerhande organisaties en verenigingen.

Hoe?

Het houtkantenplan zet in op drie doelstellingen, waar in totaal 18​ acties aan gekoppeld worden:

 • Bestaande houtkanten beschermen
 • Houtkanten uitbreiden met nieuwe aanplantingen
 • Kwalitatief beheer van houtkanten

Meewerken​ aan een sterker houtkantennetwerk​​? 

Hebt u vragen over het houtkantenplan? Of wilt u meewerken aan een van de acties uit het houtkantenplan? Laat het ons weten via houtkanten@vlm.be​.


​De 18 acties uit het houtkantenplan

U vindt meer uitleg over de verschillende acties in het houtkantenplan (link hierboven).

​Bestaande houtkanten beschermen

 • Actie 1: Het regelgevend kader inzake bescherming van houtkanten, de toepassing en handhaving evalueren en waar nodig bijsturen.
 • Actie 2 : Ontwikkelen van een afwegingskader en stimulerend beleid voor vergunningsverlening voor houtkanten door lokale besturen
 • Actie 3: Onderzoek naar innovatieve handhavingsmethoden

Het houtkantennetwerk uitbreiden

 • Actie 4: Organiseren van een projectoproep naar lokale besturen voor aanplanten
 • Actie 5: Beschikbaarheid verhogen van plantsoen 'Plant van Hier

Houtkanten goed beheren en biomassa afkomstig van het beheer gebruiken

 • Actie 6: Structurele werking van het Loket Onderhoud Buitengebied (LOB) uitbouwen
 • Actie 7: Doelgroepen activeren en ondersteunen bij het landschapsbeheer en -herstel
 • Actie 8: Lokale en regionale valorisatie van beheerstromen stimuleren bij Vlaamse entiteiten 
 • Actie 9: Lokale en regionale samenwerking stimuleren bij landschapsbeheer en valorisatie van beheerstromen
 • Actie 10: Ontwikkelen van typebestekken voor landschapsbeheer
 • Actie 11: Introduceren van een eenvoudig en gebruiksvriendelijk instrument voor visieontwikkeling en beheerplanning van houtkanten
 • Actie 12: Verdere afstemming en optimalisering van verschillende premiestelsels voor aanleg en beheer van houtkanten

Ondersteunde acties

 • Actie 13: Opzetten van een kennisuitwisselingsnetwerk over houtkanten
 • Actie 14: Uitbouwen van een digitaal uitwisselingsplatform voor de verzameling en uitwisseling van informatie over houtkanten 
 • Actie 15: Uitwerken van een kader voor meervoudige waardering van houtkanten en ontwikkelen van indicatoren voor duurzaam beheer van houtkanten.
 • Actie 16: Opzetten van een communicatiecampagne rond houtkanten naar het brede publiek en toekomstige eigenaars 
 • Actie 17: Het in kaart brengen en monitoren van houtkanten
 • Actie 18: Aanstellen van regionale houtkantencoördinatoren

​ 
 

 

Regionale Landschappen aan de slag met regionale houtkantencoördinatoren.https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Regionale-Landschappen-aan-de-slag-met-regionale-houtkantencoördinatoren.aspxRegionale Landschappen aan de slag met regionale houtkantencoördinatoren.21-3-2024 23:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Trage%20wegen%20Budingen%20Dolf-2-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Enkele regionale landschappen testen de komende jaren het concept van een 'regionale houtkantencoördinator' uit. Dat is een van de acties uit het houtkantenplan, dat een sterker en uitgebreider houtkantennetwerk tot doel heeft.

 

 

Oproep houtkanten 2023https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Oproep-houtkanten-2023.aspxOproep houtkanten 202318-10-2023 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Platteland/houtkant%202.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Er is een tweede oproep houtkanten. Gemeenten, provincies en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen tot 50.000 euro subsidie voor hun project krijgen.

 

 

19 gemeenten zorgen samen voor 34,5 kilometer nieuwe houtkantenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/19-gemeenten-zorgen-samen-voor-34,5-kilometer-nieuwe-houtkanten.aspx19 gemeenten zorgen samen voor 34,5 kilometer nieuwe houtkanten23-7-2023 22:00:00<img alt="" height="138" src="/nl/SiteCollectionImages/GentseKanaalzone-KoppelingsgebiedenFase1EnFase2/groenbuffer_Gentse_Kanaalzone.jpg" width="239" style="BORDER:0px solid;" />De Vlaamse overheid wil een sterker en uitgebreider houtkantennetwerk tegen 2030. De Vlaamse Landmaatschappij organiseerde eind 2022 een projectoproep houtkanten voor gemeenten en provincies. 19 gemeenten dienden samen 23 projecten in. Daarvan werden 22 projecten goedgekeurd, goed voor in totaal 34,5 km houtkanten en 2.380 ton koolstofopslag. De 19 gemeenten ontvangen samen 300.817 euro ondersteuning om hun houtkantproject uit te voeren. In het najaar komt er een tweede oproep.

 

 

Bekijk de opname van het webinar over de oproep houtkanten voor lokale besturenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Webinar-over-de-oproep-houtkanten-voor-lokale-besturen-presentatie-en-opname.aspxBekijk de opname van het webinar over de oproep houtkanten voor lokale besturen30-1-2023 23:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/foto%20houtkant%20verkleind.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Op 16 december lanceerde de VLM de oproep voor houtkanten, die gericht is aan Vlaamse steden en gemeenten. We gaven daar op 30 januari een online toelichting over.

 

 

Een houtkantenplan voor meer en betere houtkantenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Een-houtkantenplan-voor-meer-en-betere-houtkanten-.aspxEen houtkantenplan voor meer en betere houtkanten19-10-2022 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Platteland/foto%20houtkant.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Er zijn steeds minder houtkanten in Vlaanderen en de kwaliteit ervan gaat achteruit. Om het houtkantennetwerk te versterken tegen 2030 lanceert Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, samen met lokale besturen en partners, een houtkantenplan.

Terug naar boven