Valt het vervoer met een burenregeling, van effluent vanuit een mestverwerkingsinstallatie naar een landbouwer, ook onder de verplichting van AGR-GPS?

Terug naar boven