Vanaf 2020 moet bij een burenregeling, de trekker uitgerust zijn met een AGR-GPS-systeem, als het gaat om vervoer van vloeibare dierlijke mest naar een afnemer die percelen landbouwgrond heeft in gebiedstype 2 of gebiedstype 3. Hoe zit dat?

Terug naar boven