Waarom wordt bij de bepaling van het doelareaal niet gewerkt met een basisreferentieareaal voor elke landbouwer binnen hetzelfde gebiedstype?​

Terug naar boven