Wie is in 2019 verantwoordelijk voor de inzaai van het vanggewas: de landbouwer die het perceel heeft aangegeven voor de mest of de landbouwer die het perceel heeft aangegeven voor de teelt?

Terug naar boven