Openbaar onderzoek - Fietspad tussen het Moddermanpad en de N60 te Gent

Locatie fietspad tussen het Moddermanpad en de N60 te Gent

van 2-3-2023 t.e.m. 31-3-2023

De onteigening voor de aanleg van een fietspad is een maatregel van het ruilverkavelingsproject Schelde-Leie (MB 19/04/2014 en BVR 3/07/2015). Naast het verbeteren van de agrarische structuur gaat een ruilverkavelingsproject gepaard met een betere en integrale inrichting van de regio. Hierbij worden onder meer maatregelen uitgevoerd voor natuur- en landschapsontwikkeling, voor onroerend erfgoed, voor integraal waterbeheer, bodemconservering en voor de uitbouw van een recreatief netwerk.

De onteigening is nodig voor de aanleg van een vrijliggend fietspad tussen het Moddermanpad en de N60 (Oudenaardsesteenweg). Het traject is onderdeel van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) en zorgt voor een veilige fietsverbinding tussen de Fietssnelweg Gent-Deinze (F7) - de school Don Bosco - de N60 (Oudenaardsesteenweg). Bij de heraanleg van de N60 zal een fietstunnel worden aangelegd zodat het fietsers ook verder veilig naar het Technologiepark Ardoyen kunnen rijden. Om deze fietsverbinding te kunnen aanleggen, moeten we  de nodige gronden verwerven.

Deze onteigening voor de aanleg van het fietspad heeft betrekking op zones van het 'RUP Groenpool Parkbos' en het 'thematisch RUP Groen' van de stad Gent (52are, 54ca). Het betreft de goederen die kadastraal gekend staan als Gent, 24ste afdeling (Zwijnaarde), sectie A, delen van de percelen 30E, 38, 37C, 132, 134A, 126B, 127B, 128D, 130B, 131A, 39, 40, 128D, 130B

Het voorlopig onteigeningsbesluit werd vastgesteld door het ruilverkavelingscomité Schelde-Leie op 8 december 2022.

Het openbaar onderzoek van dit voorlopig onteigeningsbesluit duurt dertig dagen en loopt van 2 maart 2023 tot 31 maart 2023. De documenten liggen tijdens deze periode ter inzage.

Documenten inkijken

​​​​​Digitaal

Ter plaatse inkijken

Gedurende de hele periode van het openbaar onderzoek kan je deze documenten inkijken bij:

  • Stad Gent

Bij de Balie Bouwen van de Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent 

Bij de Balie Bouwen van de Stad Gent maak je vooraf een afspraak zodat de bestanden beschikbaar staan op een computer om te bekijken. Dat kan via mail naar bouwen@stad.gent of telefonisch 09 266 79 50 en verwijs naar 'Openbaar onderzoek onteigening in het kader van de ruilverkaveling Schelde-Leie'​. Of je klikt door naar hun webpagina​ en maakt online een afspraak, (Kies voor ‘Bouwen - dossier inkijken’.)​

  • Vlaamse Landmaatschappij 
Bij​ het secretariaat van het ruilverkavelingscomité Schelde-Leie, zijnde de Vlaamse Landmaatschappij, Regio Gent, Virginie Lovelinggebouw - Maria Hendrikaplein 70 bus 75 - 9000 Gent.​ 

Hiervoor maak je vooraf een afspraak​ ​​

Infovergadering

​/


Hoe uw mening kenbaar maken - procedure

Gedurende de hierboven vermelde periode (uiterlijk op 31 maart 2023) van het openbaar onderzoek ​kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de voorgenomen onteigening worden ingediend. Dit kan met een aangetekende brief of met een afgifte tegen ontvangstbewijs bij de volgende instanties:

  • Schriftelijk, met vermelding van dossiernummer RVKSL_F7​ naar:
    • het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent of door afgifte tegen ontvangsbewijs aan de Balie Bouwen (op afspraak).​
    • of bij Vlaamse Landmaatschappij regio West, t.a.v. ruilverkavelingscomité Schelde-Leie, Virginielovelinggebouw, Maria Hendrikaplein 70 pb 75, 9000 Gent.​


Contactpersoon

Terug naar boven