Ontwerp_van_het_landinrichtingsplan_Kalvekant-Reepkens-Oostdonk-Maaibos

Oostdonk

van 1-10-2022 t.e.m. 1-11-2022

De Vlaamse Landmaatschappij werkt momenteel aan de opmaak van een landinrichtingsplan in de Moervaartvallei voor de projectgebieden Kalvekant, Reepkens, Oostdonk en Maaibos. Deze projectgebieden liggen op het grondgebied van de stad Gent, de gemeente Moerbeke, de gemeente Wachtebeke en de gemeente Lochristi. Het ontwerp van het landinrichtingsplan is door de planbegeleidingsgroep positief geadviseerd in juni 2022 in functie van de start van het openbaar onderzoek. De gemeentebesturen organiseren tussen 1 oktober en 1 november 2022 een openbaar onderzoek.

Documenten inkijken

​Het ontwerprapport is een bundel van 228 blz (formaat A4, liggend), waarvan 196 blz tekst en een kaartenbundel met 24 kaarten.

pdfLIP_Kalvekant-Reepkens-Oostdonk-Maaibos _OO.pdf

​Algemene info ov​er het project Moervaartvallei

Algemene info over het landinrichtingsproject Kalvekant-Reepkens-Oostdonk-Maaibos


Infovergadering

​Op maandag 10 oktober 2022 organiseert de VLM een infomoment in het Cultuurhuis Safarken in Wachtebeke. 

U bent welkom tussen 17u en 20u in de Krekenlandgalerij, Dr. J. Persynplein 6.
Collega’s van de VLM en het Project Moervaartvallei beantwoorden er uw vragen en geven toelichting over het landinrichtingsproject.​​


Hoe uw mening kenbaar maken - procedure

Gedurende het openbaar onderzoek kan iedereen in de 4 betrokken gemeenten het ontwerp landinrichtingsplan inkijken. Tijdens dit openbaar onderzoek kan iedereen suggesties of opmerkingen geven op het plan. 

Hoe dit praktisch verloopt, lijsten we hieronder op per gemeente.

Gemeente Wachtebeke

 • U kan de plannen inkijken in het gemeentehuisenkel op afspraak (via www.wachtebeke.be of 09 337 77 26)
  gedurende de openingsuren: van maandag tot vrijdag, elke voormiddag van 9u tot 11.45u en op maandag ook in de namiddag van 14u tot 18.45u.
 • Bezwaren of opmerkingen kan je indienen bij de gemeente Wachtebeke:
  via e-mail naar omgeving@wachtebeke.be met vermelding 'Openbaar onderzoek landinrichtingsproject Kalvekant-Reepkens-Oostdonk-Maaibos'
  of per brief met vermelding  'Openbaar onderzoek landinrichtingsproject Kalvekant-Reepkens-Oostdonk-Maaibos', gericht aan het College van burgemeester en schepenen, Dorp 61, 9185 Wachtebeke.

Gemeente Moerbeke

 • U kan de plannen inkijken bij de dienst omgeving. U maakt een afspraak 
  telefonisch 09 326 93 80 of u gaat naar hun webpagina moerbeke.be/afspraak en maakt online een afspraak.
 • Bezwaren of opmerkingen kan u indienen bij de gemeente Moerbeke:
  via e-mail naar stedenbouw@moerbeke.be met vermelding 'Openbaar onderzoek landinrichtingsproject Kalvekant-Reepkens-Oostdonk-Maaibos' 
  of per brief met vermelding 'Openbaar onderzoek landinrichtingsproject Kalvekant-Reepkens-Oostdonk-Maaibos' gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Lindenplaats 7, 9180 Moerbeke

Stad Gent

 • U kan de plannen inkijken op papier of op een scherm bij de Balie Bouwen van de Stad Gent.
  U maakt vooraf een afspraak zodat de bestanden beschikbaar staan op een computer om te bekijken.
  U kan een afspraak maken door naar hun Projectpagina te klikken en daar een online afspraak te maken (Kies bij extra informatie (onderaan de pagina) voor 'Bouwen - dossier inkijken')
  of door een mail te sturen naar bouwen@stad.gent en te verwijzen naar het openbaar onderzoek
  of te bellen naar  09 266 79 50.
 • ​Bezwaren of opmerkingen kan u indienen bij de Stad Gent:
  via e-mail naar groendienst@stad.gent, met vermelding 'Openbaar onderzoek landinrichtingsproject Kalvekant-Reepkens-Oostdonk-Maaibos'
  of per brief, met vermelding 'Openbaar onderzoek landinrichtingsproject Kalvekant-Reepkens-Oostdonk-Maaibos', gericht aan het college van burgemeester en schepenen (t.a.v. Groendienst), Botermarkt 1, 9000 Gent of door afgifte aan de Balie Bouwen (op afspraak). 

Gemeente Lochristi:

 • U kan de plannen inkijken in het gemeentehuis.
  U maakt vooraf telefonisch een afspraak 09/326.88.28
 • Bezwaren of opmerkingen kan u indienen bij de gemeente Lochristi
  via email naar milieu@lochristi.be met vermelding 'Openbaar onderzoek landinrichtingsproject Kalvekant-Reepkens-Oostdonk-Maaibos' 
  of per brief met vermelding 'Openbaar onderzoek landinrichtingsproject Kalvekant-Reepkens-Oostdonk-Maaibos' gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorp-West 52, 9080 Lochristi.

 

De gemeentebesturen verzamelen en beoordelen alle opmerkingen en bezwaren en nemen het resultaat mee in hun advies aan de Vlaamse Landmaatschappij over het ontwerp van landinrichtingsplan. 

Op basis van de ontvangen adviezen van de besturen maakt de VLM het eindvoorstel van landinrichtingsplan op. De Vlaamse regering moet vervolgens het landinrichtingsplan goedkeuren. Hiervoor mikken we op het tweede kwartaal van 2023.


Contactpersoon

Terug naar boven