Openbaar onderzoek ontwerpvoorstel landinrichtingsplan Oostakker-Noord

van 19-4-2022 t.e.m. 18-5-2022

In de Gentse haven zijn 16 koppelingsgebieden aangeduid die we inrichten als groenbuffer tussen de woonkernen en het havengebied. In 2021 ging de opmaak van het landinrichtingsplan voor het koppelingsgebied Oostakker-Noord van start. Buurtbewoners gaven via het participatieplatform van de stad Gent 39 ideeën door voor de inrichting van het gebied. Samen met betrokken partners en buurtbewoners werkte de Vlaamse Landmaatschappij een ontwerp landinrichtingsplan uit met als doelstellingen:
- een bosbuffer tussen de woonkern en het bedrijventerrein Skaldenpark
- meer publiek toegankelijke groene ruimtes
- een beter recreatief netwerk naar en doorheen het koppelingsgebied
- ruimte voor lokale voedselvoorziening en natuur-, bos- en landschapsontwikkeling

Documenten inkijken


  • ​​​Tekst​ en uitleg bij de plannen​​ (​video)​​​​​​​​​
​​

Infovergadering

​​Op e​nkele momenten zullen collega's van de Vlaamse Landmaatschappij ter plaatse jouw vragen beantwoorden en toelichting geven over het project:

  • Dinsdagavond 19/4/2022 van 19u tot 20.30u
  • Woensdagnamiddag 20/4/2022 van 14u tot 15.30u
  • Zaterdagochtend 23/4/2022 van 10u tot 11.30u​

Afspraak aan het infobord in de Borkelaarstraat.Bij slecht weer op één van deze infodagen voorzien we een nieuw moment. Dit moment maken we hier bekend en publiceren we ter plaatse aan de infoborden. ​​Hoe uw mening kenbaar maken - procedure

​Gedurende de hele periode van het openbaar onderzoek kan iedereen het landinrichtingsplan hier digitaal inkijken of op een scherm ​bij de Balie Bouwen van de Stad Gent.
Bij Stad Gent maak je vooraf een afspraak zodat de bestanden beschikbaar staan op een computer om te bekijken. Dat kan via mail naar bouwen@stad.gent of telefonisch 09 266 79 50 en verwijs naar openbaar onderzoek koppelingsgebied Oostakker-Noord. Of je klikt door naar hun webpagina en maakt online een afspraak, (Kies voor ‘Bouwen - dossier inkijken’).

Indien je bezwaren of opmerkingen wilt formuleren, kan je deze binnen de periode van het openbaar onderzoek indienen:

  • digitaal via e-mail naar groendienst@stad.gent, met vermelding “Openbaar onderzoek landinrichtingsproject Oostakker-Noord" 
  • schriftelijk per brief, met vermelding “Openbaar onderzoek landinrichtingsproject Oostakker-Noord", gericht aan het college van burgemeester en schepenen (t.a.v. Groendienst), Botermarkt 1, 9000 Gent of door afgifte aan de Balie Bouwen (op afspraak).

Het stadsbestuur verzamelt en beoordeelt alle opmerkingen en bezwaren en neemt het resultaat mee in haar advies aan de Vlaamse Landmaatschappij over het ontwerp van landinrichtingsplan. Op basis van de ontvangen adviezen van de besturen maakt de VLM in het najaar het eindvoorstel van landinrichtingsplan op. ​


Contactpersoon

Liesbeth Vincent​, projectleider VLM


Terug naar boven