Gooik

Overzichtsfoto ruilverkaveling Gooik

Project: GOOIK (RVK30005)

Provincie(s): Vlaams-Brabant

Gemeente(n): Gooik

Projectleider: Zeger Jespers

Terug naar boven