Mestbank

 

 

31/10 is laatste dag om MAP 6-vanggewassen aan te geven via verzamelaanvraaghttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/3110-is-laatste-dag-om-MAP-6-vanggewassen-aan-te-geven-via-verzamelaanvraag-.aspx31/10 is laatste dag om MAP 6-vanggewassen aan te geven via verzamelaanvraag14-10-2019 22:00:00<img alt="" height="135" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/Phacelia_web.jpg" width="180" style="BORDER:0px solid;" />Landbouwers met percelen in gebiedstype 2 en 3, die door MAP 6 verplicht een doelareaal moeten realiseren, moeten ten laatste op 31 oktober hun volledige teeltplan en de inzaaiperiode van hun vanggewassen vermelden.

 

 

Mestbank optimaliseert referentiepercentage vanggewassenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Mestbank-optimaliseert-referentiepercentage-vanggewassen-.aspxMestbank optimaliseert referentiepercentage vanggewassen26-9-2019 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/Japanse%20haver_web.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bij het bepalen van het referentiepercentage vanggewassen, werd geen rekening gehouden met de inzaaidatums van de vanggewassen in het verleden.

 

 

Landbouwers vragen nitraatresidustalen bij labo's voortaan digitaal aanhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Landbouwers-vragen-nitraatresidustalen-bij-labo's-voortaan-digitaal-aan.aspxLandbouwers vragen nitraatresidustalen bij labo's voortaan digitaal aan25-9-2019 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/Nitraatresiducampagne_web.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Van 1 oktober tot 15 november heeft de nitraatresiducampagne van de Mestbank plaats. Die verloopt voor het eerst volledig digitaal.

 

 

Aanvragen fosfaatklasse verwerkt door de Mestbankhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Aanvragen-fosfaatklasse-verwerkt-door-de-Mestbank-.aspxAanvragen fosfaatklasse verwerkt door de Mestbank9-9-2019 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/fosfaatstaalname.jpg" style="BORDER:0px solid;" />De Mestbank heeft de aanvragen voor een nieuwe fosfaatklasse verwerkt, die ze van de erkende laboratoria ontving tussen 12 december 2018 en 31 juli 2019.

 

 

30 september 2019 is de uiterste datum voor overdrachten van mestverwerkingscertificatenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/30-september-2019-is-de-uiterste-datum-voor-overdrachten-van-mestverwerkingscertificaten-.aspx30 september 2019 is de uiterste datum voor overdrachten van mestverwerkingscertificaten9-9-2019 22:00:00<img alt="" height="120" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/mestverwerking_web.jpg" width="180" style="BORDER:0px solid;" />Landbouwers die mestverwerkingsplichtig zijn, kijken best nu hun certificatenrekeningen na.

 

 

Mestbank controleert extra op bemesting met kunstmest bij vollegrondsgroenten in het najaarhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Mestbank-controleert-extra-op-bemesting-met-kunstmest-bij-vollegrondsgroenten-in-het-najaar.aspxMestbank controleert extra op bemesting met kunstmest bij vollegrondsgroenten in het najaar4-9-2019 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/handhaving_vollegrondsgroenten_web.jpg" style="BORDER:0px solid;" />De Mestbank zal vanaf september extra controles uitvoeren op het gebruik van kunstmest in de vollegrondsgroenteteelt.

 

 

Mestbank roept landbouwers op om verplichte mestanalyses goed op te volgenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Mestbank-roept-landbouwers-op-om-verplichte-mestanalyses-goed-op-te-volgen.aspxMestbank roept landbouwers op om verplichte mestanalyses goed op te volgen18-8-2019 22:00:00<img alt="" height="118" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/staalnames_web.jpg" width="178" style="BORDER:0px solid;" />Begin 2019 kozen 3002 landbouwers ervoor om van minstens één mestsoort de mestsamenstelling te bepalen op basis van regelmatige mestanalyses.

 

 

Akkers bemesten met vloeibare organische mest na 31 juli alleen nog mogelijk na granen of andere niet-nitraatgevoelige hoofdteelten als vanggewas volgthttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Akkers-bemesten-met-vloeibare-organische-mest-na-31-juli-alleen-nog-mogelijk-na-granen-of-andere-niet-nitraatgevoelige-hoof.aspxAkkers bemesten met vloeibare organische mest na 31 juli alleen nog mogelijk na granen of andere niet-nitraatgevoelige hoofdteelten als vanggewas volgt30-7-2019 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/uitrijseizoen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Akkers bemesten met vloeibare organische mest na 31 juli, is alleen nog mogelijk na granen of andere niet-nitraatgevoelige hoofdteelten als een vanggewas volgt.

 

 

Strengere regels voor mestvervoer in gebiedstype 2 en 3 vanaf 1 augustushttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Strengere-regels-voor-mestvervoer-in-gebiedstype-2-en-3-vanaf-1-augustus.aspxStrengere regels voor mestvervoer in gebiedstype 2 en 3 vanaf 1 augustus15-7-2019 22:00:00<img alt="" height="120" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/website_mest_uitrijden.jpg" width="180" style="BORDER:0px solid;" />In de gebieden waar de waterkwaliteit achterop hinkt, zijn strengere maatregelen nodig dan in de gebieden waar de waterkwaliteitsdoelstellingen bijna of al gerealiseerd zijn.

 

 

MAP 6: deadlines voor meldingen via Mestbankloket of verzamelaanvraaghttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Tegen-wanneer-moet-u-wat-doen.aspxMAP 6: deadlines voor meldingen via Mestbankloket of verzamelaanvraag7-7-2019 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/mestbankloket2.jpg" width="167" style="BORDER:0px solid;" />Tegen wanneer moet u wat doen? We zetten de administratieve datums hieronder op een rij.

 

 

Uitstel tot eind augustus voor melden vanggewasovereenkomsthttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Uitstel-tot-eind-augustus-voor-melden-vanggewasovereenkomst-.aspxUitstel tot eind augustus voor melden vanggewasovereenkomst26-6-2019 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/LR_1120x560_gelemosterd.jpg?RenditionID=1" style="BORDER:0px solid;" />De uiterste datum om een vanggewasovereenkomst te melden en in te trekken via het Mestbankloket wordt verlengd van 14 juli tot 31 augustus.