Mestbank

 

 

Mestbank herinnert aan uitrijstop voor meststoffen en aan regels voor opslag van vaste dierlijke mesthttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Mestbank_herinnert_aan_uitrijstop_voor_meststoffen_en_aan_regels_voor_opslag_van_vaste_dierlijke.aspxMestbank herinnert aan uitrijstop voor meststoffen en aan regels voor opslag van vaste dierlijke mest9-11-2017 23:00:00<img alt="mest uitrijden" src="/nl/SiteCollectionImages/Nieuwsberichten/2014/mest_uitrijden.JPG" style="BORDER:0px solid;" />​De Mestbank herinnert de landbouwers, erkende mestvoerders en andere betrokken partijen eraan dat op 16 november de uitrijstop voor meststoffen ingaat.

 

 

Mestbank controleert op correct gebruik van kunstmesthttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Mestbank-controleert-op-correct-gebruik-van-kunstmest.aspxMestbank controleert op correct gebruik van kunstmest29-10-2017 23:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/Handhaving.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Het gebruik van kunstmest is wijdverspreid in Vlaanderen. Zo is volgens de Mestbankgegevens 31% van de totale aanvoer van stikstof naar grond afkomstig van kunstmest.

 

 

Mestbank controleert vanaf 2018 teeltvrije zone van 1 meter naast waterlopenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Mestbank-controleert-vanaf-2018-teeltvrije-zone-van-1-meter-naast-waterlopen.aspxMestbank controleert vanaf 2018 teeltvrije zone van 1 meter naast waterlopen19-10-2017 22:00:00<img alt="" height="116" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/teeltvrije_zone.jpg" width="250" style="BORDER:0px solid;" />Het vijfde mestactieprogramma (MAP 5) is halfweg maar omdat de verhoopte verbetering van de waterkwaliteit uitblijft, heeft minister Joke Schauvliege proactief een extra maatregel genomen.

 

 

Mestbank roept op om fosfaatanalyses zo snel mogelijk in te dienenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Mestbank-roept-op-om-fosfaatanalyses-zo-snel-mogelijk-in-te-dienen.aspxMestbank roept op om fosfaatanalyses zo snel mogelijk in te dienen23-7-2017 22:00:00<img alt="fosfaatstaalname" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/fosfaatstaalname.jpg" width="125" style="BORDER:0px solid;" />MAP 5 bepaalt dat vanaf 1 januari 2017 op alle percelen in Vlaanderen groter dan 30 are automatisch de strengste fosfaatnormen van klasse IV gelden.

 

 

VLM verduidelijkt modaliteiten opslag vaste dierlijke mesthttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/VLM_verduidelijkt_modaliteiten_opslag_vaste_dierlijke_mest.aspxVLM verduidelijkt modaliteiten opslag vaste dierlijke mest24-1-2017 23:00:00<img alt="mestopslag" height="167" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/mestopslag.jpg" width="250" style="BORDER:0px solid;" />Momenteel controleren de toezichthouders van de Mestbank de opslagen voor dierlijke mest. Tijdens die controles gaan ze na of de opslagen voor vaste dierlijke mest voldoen aan de VLAREM-bepalingen.