Mestbank

 

 

Aanvragen voor verplichte stikstofanalyses met bemestingsadvies verlopen voortaan digitaalhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Aanvragen-voor-verplichte-stikstofanalyses-met-bemestingsadvies-verlopen-voortaan-digitaal.aspxAanvragen voor verplichte stikstofanalyses met bemestingsadvies verlopen voortaan digitaal30-1-2020 23:00:00<img alt="" height="127" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/mestbankloket.jpg" width="179" style="BORDER:0px solid;" />Na de fosfaatstalen en de nitraatresidustalen moeten landbouwers vanaf nu ook hun aanvragen voor de verplichte stikstofanalyses met bemestingsadvies indienen via de staalnameapplicatie SNapp op het Mestbankloket.

 

 

Start bemestingsseizoen 2020https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Start-bemestingsseizoen-2020.aspxStart bemestingsseizoen 202029-1-2020 23:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/mest-uitrijden_web.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Waarmee moeten de landbouwers rekening houden bij de start van het uitrijseizoen? We zetten een aantal aandachtspunten in de kijker.

 

 

82% van de landbouwers zaait voldoende vanggewassen inhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/82-van-de-landbouwers-zaait-voldoende-vanggewassen-in.aspx82% van de landbouwers zaait voldoende vanggewassen in22-1-2020 23:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/Phacelia_web.jpg" style="BORDER:0px solid;" />In 2019 moesten heel wat landbouwers extra vanggewassen inzaaien om de waterkwaliteit te verbeteren.

 

 

Mestbank treedt strenger op bij afwijkende mestsamenstellingenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Mestbank-treedt-strenger-op-bij-afwijkende-mestsamenstellingen.aspxMestbank treedt strenger op bij afwijkende mestsamenstellingen21-1-2020 23:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/Meststaalnames_web.jpg" style="BORDER:0px solid;" />De Mestbank stelt vast dat eindproducten van mestverwerking in de praktijk vaak veel rijker zijn aan nutriënten dan wat wordt doorgegeven.

 

 

Mestbankaangifte 2019: tijdig indienen is vanaf dit jaar een musthttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Mestbankaangifte-2019-tijdig-indienen-is-vanaf-dit-jaar-een-must.aspxMestbankaangifte 2019: tijdig indienen is vanaf dit jaar een must19-12-2019 23:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/Aangifte_web.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Iedereen die een Mestbankaangifte moet indienen, moet dat ten laatste doen op 15 maart 2020.

 

 

Landbouwers moeten kunstmest registreren vanaf 1 januari 2020https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Landbouwers-moeten-kunstmest-registreren-vanaf-1-januari-2020-.aspxLandbouwers moeten kunstmest registreren vanaf 1 januari 202017-12-2019 23:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/Kunstmest_web.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Vanaf 1 januari 2020 is elke aangifteplichtige landbouwer verplicht om een aankoop- en gebruiksregister bij te houden voor kunstmest.

 

 

Waterkwaliteit in landbouwgebied in Vlaanderen moet beterhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Waterkwaliteit-in-landbouwgebied-in-Vlaanderen-moet-beter.aspxWaterkwaliteit in landbouwgebied in Vlaanderen moet beter4-12-2019 23:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/Mestrapport_web.jpg" style="BORDER:0px solid;" />De waterkwaliteit in landbouwgebied gaat verder achteruit. Dat blijkt uit de rapporten (Mestrapport 2019 en het MAP-rapport 2018-2019) van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), die vandaag gepubliceerd werden.

 

 

Controles op biologische wassers blijven nodighttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Controles-op-biologische-wassers-blijven-nodig.aspxControles op biologische wassers blijven nodig20-11-2019 23:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/Luchtwasser_web.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Zowel het Vlaams Departement Omgeving als de Vlaamse Landmaatschappij stellen vast dat de biologische wassers, toestellen die de lucht uit varkens- en pluimveestallen op een natuurlijke manier zuiveren, onvoldoende correct worden gebruikt.

 

 

Nieuwe regels voor uitrijstop en mestopslag op de akkerhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Nieuwe-regels-voor-uitrijstop-en-mestopslag-op-de-akker-.aspxNieuwe regels voor uitrijstop en mestopslag op de akker30-10-2019 23:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/mesthoop-web.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Door MAP 6 start de uitrijstop twee weken vroeger en gelden nieuwe regels voor de tijdelijke opslag van mest op de akker.

 

 

Optimale zuurtegraad bodem goed voor portemonnee en waterkwaliteithttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Optimale-zuurtegraad-bodem-goed-voor-portemonnee-en-waterkwaliteit-.aspxOptimale zuurtegraad bodem goed voor portemonnee en waterkwaliteit24-10-2019 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/bekalking_web.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bij een optimale zuurtegraad (pH) van de bodem, verbetert zowel het financiële rendement voor de landbouwers als de waterkwaliteit.

 

 

Mestbank pakt overtredingen in teeltvrije zone strenger aanhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Mestbank-pakt-overtredingen-in-teeltvrije-zone-strenger-aan.aspxMestbank pakt overtredingen in teeltvrije zone strenger aan20-10-2019 22:00:00<img alt="" height="135" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/Teeltvrije%20zone-web.jpg" width="180" style="BORDER:0px solid;" />De toezichthouders van de Mestbank gaan vanaf november opnieuw op pad om de teeltvrije zones langs de waterlopen te controleren.

 

 

31/10 is laatste dag om MAP 6-vanggewassen aan te geven via verzamelaanvraaghttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/3110-is-laatste-dag-om-MAP-6-vanggewassen-aan-te-geven-via-verzamelaanvraag-.aspx31/10 is laatste dag om MAP 6-vanggewassen aan te geven via verzamelaanvraag14-10-2019 22:00:00<img alt="" height="135" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/Phacelia_web.jpg" width="180" style="BORDER:0px solid;" />Landbouwers met percelen in gebiedstype 2 en 3, die door MAP 6 verplicht een doelareaal moeten realiseren, moeten ten laatste op 31 oktober hun volledige teeltplan en de inzaaiperiode van hun vanggewassen vermelden.

 

 

Mestbank optimaliseert referentiepercentage vanggewassenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Mestbank-optimaliseert-referentiepercentage-vanggewassen-.aspxMestbank optimaliseert referentiepercentage vanggewassen26-9-2019 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/Japanse%20haver_web.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bij het bepalen van het referentiepercentage vanggewassen, werd geen rekening gehouden met de inzaaidatums van de vanggewassen in het verleden.

 

 

Landbouwers vragen nitraatresidustalen bij labo's voortaan digitaal aanhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Landbouwers-vragen-nitraatresidustalen-bij-labo's-voortaan-digitaal-aan.aspxLandbouwers vragen nitraatresidustalen bij labo's voortaan digitaal aan25-9-2019 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/Nitraatresiducampagne_web.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Van 1 oktober tot 15 november heeft de nitraatresiducampagne van de Mestbank plaats. Die verloopt voor het eerst volledig digitaal.

 

 

Aanvragen fosfaatklasse verwerkt door de Mestbankhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Aanvragen-fosfaatklasse-verwerkt-door-de-Mestbank-.aspxAanvragen fosfaatklasse verwerkt door de Mestbank9-9-2019 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/fosfaatstaalname.jpg" style="BORDER:0px solid;" />De Mestbank heeft de aanvragen voor een nieuwe fosfaatklasse verwerkt, die ze van de erkende laboratoria ontving tussen 12 december 2018 en 31 juli 2019.

 

 

30 september 2019 is de uiterste datum voor overdrachten van mestverwerkingscertificatenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/30-september-2019-is-de-uiterste-datum-voor-overdrachten-van-mestverwerkingscertificaten-.aspx30 september 2019 is de uiterste datum voor overdrachten van mestverwerkingscertificaten9-9-2019 22:00:00<img alt="" height="120" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/mestverwerking_web.jpg" width="180" style="BORDER:0px solid;" />Landbouwers die mestverwerkingsplichtig zijn, kijken best nu hun certificatenrekeningen na.

 

 

Mestbank controleert extra op bemesting met kunstmest bij vollegrondsgroenten in het najaarhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Mestbank-controleert-extra-op-bemesting-met-kunstmest-bij-vollegrondsgroenten-in-het-najaar.aspxMestbank controleert extra op bemesting met kunstmest bij vollegrondsgroenten in het najaar4-9-2019 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/handhaving_vollegrondsgroenten_web.jpg" style="BORDER:0px solid;" />De Mestbank zal vanaf september extra controles uitvoeren op het gebruik van kunstmest in de vollegrondsgroenteteelt.

 

 

Mestbank roept landbouwers op om verplichte mestanalyses goed op te volgenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Mestbank-roept-landbouwers-op-om-verplichte-mestanalyses-goed-op-te-volgen.aspxMestbank roept landbouwers op om verplichte mestanalyses goed op te volgen18-8-2019 22:00:00<img alt="" height="118" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/staalnames_web.jpg" width="178" style="BORDER:0px solid;" />Begin 2019 kozen 3002 landbouwers ervoor om van minstens één mestsoort de mestsamenstelling te bepalen op basis van regelmatige mestanalyses.

 

 

Akkers bemesten met vloeibare organische mest na 31 juli alleen nog mogelijk na granen of andere niet-nitraatgevoelige hoofdteelten als vanggewas volgthttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Akkers-bemesten-met-vloeibare-organische-mest-na-31-juli-alleen-nog-mogelijk-na-granen-of-andere-niet-nitraatgevoelige-hoof.aspxAkkers bemesten met vloeibare organische mest na 31 juli alleen nog mogelijk na granen of andere niet-nitraatgevoelige hoofdteelten als vanggewas volgt30-7-2019 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/uitrijseizoen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Akkers bemesten met vloeibare organische mest na 31 juli, is alleen nog mogelijk na granen of andere niet-nitraatgevoelige hoofdteelten als een vanggewas volgt.

 

 

Strengere regels voor mestvervoer in gebiedstype 2 en 3 vanaf 1 augustushttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Strengere-regels-voor-mestvervoer-in-gebiedstype-2-en-3-vanaf-1-augustus.aspxStrengere regels voor mestvervoer in gebiedstype 2 en 3 vanaf 1 augustus15-7-2019 22:00:00<img alt="" height="120" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/website_mest_uitrijden.jpg" width="180" style="BORDER:0px solid;" />In de gebieden waar de waterkwaliteit achterop hinkt, zijn strengere maatregelen nodig dan in de gebieden waar de waterkwaliteitsdoelstellingen bijna of al gerealiseerd zijn.

 

 

MAP 6: deadlines voor meldingen via Mestbankloket of verzamelaanvraaghttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Tegen-wanneer-moet-u-wat-doen.aspxMAP 6: deadlines voor meldingen via Mestbankloket of verzamelaanvraag7-7-2019 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/mestbankloket2.jpg" width="167" style="BORDER:0px solid;" />Tegen wanneer moet u wat doen? We zetten de administratieve datums hieronder op een rij.

 

 

Uitstel tot eind augustus voor melden vanggewasovereenkomsthttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Uitstel-tot-eind-augustus-voor-melden-vanggewasovereenkomst-.aspxUitstel tot eind augustus voor melden vanggewasovereenkomst26-6-2019 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/LR_1120x560_gelemosterd.jpg?RenditionID=1" style="BORDER:0px solid;" />De uiterste datum om een vanggewasovereenkomst te melden en in te trekken via het Mestbankloket wordt verlengd van 14 juli tot 31 augustus.