MAP 7: stand van zaken

 

 

Stand van zaken voorbereiding MAP 7https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Stand-van-zaken-voorbereiding-MAP-7.aspxStand van zaken voorbereiding MAP 73-5-2023 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/gele_mosterd.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Op 7 maart bereikten de landbouw-, milieu- en natuurorganisaties een akkoord over een voorstel om de waterkwaliteit in het landbouwgebied te verbeteren en tegemoet te komen aan de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn. Die beogen een goede kwaliteit van ons oppervlakte- en grondwater, ten laatste in 2027. Het voorstel bestaat uit een toetsingskader, principes en maatregelen voor een zevende mestactieplan.

 

 

MAP 7https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/MAP-7.aspxMAP 727-3-2023 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/mesthoop-web.jpg?RenditionID=1" style="BORDER:0px solid;" />De middenveldorganisaties hebben op 7 maart een akkoord bereikt over de uitgangsprincipes voor een zevende mestactieplan (MAP 7).

Terug naar boven