Wat met ureaseremmers en onmiddellijk onderwerken van mest? Lees onze veelgestelde vragen bij de start van het mestseizoen - update

28 maart 2024

Het stikstofdecreet zorgt voor enkele nieuwigheden in dit mestseizoen. Vooral ureaseremmers en het onmiddellijk onderwerken van mest roepen vragen op. Lees het antwoord op de meestgestelde vragen. De antwoorden m.b.t ureaseremmers werden geüpdatet op 4 april 2024.

 

 

3.000 landbouwers kunnen hun mening geven over B3W en de begeleiding voor een betere bodem- en waterkwaliteithttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/bevraging_B3W_begeleiding.aspx3.000 landbouwers kunnen hun mening geven over B3W en de begeleiding voor een betere bodem- en waterkwaliteit24-7-2024 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/foto%20focusgroep%20melkvee%20PVL-%20verkleind.jpg" style="BORDER:0px solid;" />
Publieke inspraak GRUP 'Westrode Morgen' https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Goedkeuring-GRUP-Westrode-Morgen.aspxPublieke inspraak GRUP 'Westrode Morgen' 17-7-2024 22:00:00<img alt="Icoon onderzoek" src="/nl/SiteCollectionImages/RuimtevoordeVlaamseRand/BRAVRWESicoonOO.png" style="BORDER:0px solid;" />
Te veel effluent in opslag door nat weer: wat zijn de opties voor de landbouwer?https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/-Te-veel-effluent-in-opslag-door-nat-weer-wat-zijn-de-opties-voor-de-landbouwer.aspxTe veel effluent in opslag door nat weer: wat zijn de opties voor de landbouwer?16-7-2024 22:00:00<img alt="" height="105" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/mestverwerkingsinstallatie.jpg" width="179" style="BORDER:0px solid;" />
Lijst met ammoniakemissiereducerende maatregelen voor veeteelt en mestverwerking decretaal verankerdhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Lijst-met-ammoniakemissiereducerende-maatregelen-voor-veeteelt-en-mestverwerking-decretaal-verankerd-.aspxLijst met ammoniakemissiereducerende maatregelen voor veeteelt en mestverwerking decretaal verankerd14-7-2024 22:00:00<img alt="" height="143" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/Luchtwasser_web.jpg" width="215" style="BORDER:0px solid;" />
Onteigening Vloethemveld - Clabouteriehttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Onteigening-Moubeek-Vloethemveld---.aspxOnteigening Vloethemveld - Clabouterie14-7-2024 22:00:00<img alt="vergrootglas op kaart" src="/nl/SiteCollectionImages/LogoTekening/openbaar%20onderzoek2.png" style="BORDER:0px solid;" />

Terug naar boven