Beheerovereenkomsten

  • ​​Als​ landbouwer kunt u op percelen of delen van percelen beheerovereenkomsten sluiten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).
  • U voert op die percelen 5 jaar lang beheermaatregelen uit voor meer biodiversiteit in het landbouwgebied.
  • In ruil voor uw inspanningen ontvangt u jaarlijks een vergoeding.
  • De beheerovereenkomsten kunnen alleen in beheergebieden gesloten worden. Daar dragen de beheerovereenkomsten het meest bij aan de biodiversiteit. De beheerovereenkomsten voor het onderhoud van kleine landschapselementen kunnen landbouwers wel in heel Vlaanderen sluiten.
  • Een bedrijfsplanner van de VLM begeleidt u van aanvraag tot het definitief sluiten van een beheerovereenkomst. Ook tijdens de looptijd van de beheerovereenkomst kunt u altijd terecht bij uw bedrijfsplanner .​

 


​​De beheerovereenkomsten maken deel uit van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), en worden gefinancierd met Vlaamse en Europese middelen.​​Logo EU 

 

Akkerbouwer Johan Bonnast over zijn ervaringen met ecoregelingen en beheerovereenkomstenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/JohanBonnast.aspxAkkerbouwer Johan Bonnast over zijn ervaringen met ecoregelingen en beheerovereenkomsten25-3-2024 23:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Beheerovereenkomsten/Johan_Bonnast.jpeg" style="BORDER:0px solid;" />
Bijna 3.000 landbouwers sluiten in 2024 een beheerovereenkomst en werken zo aan meer biodiversiteithttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/3000BOin2024.aspxBijna 3.000 landbouwers sluiten in 2024 een beheerovereenkomst en werken zo aan meer biodiversiteit25-3-2024 23:00:00<img alt="beheerovereenkomst kruidenrijke akkerrand" src="/nl/SiteCollectionImages/kruidenrijke%20akkerrand%20onder%20beheerovereenkomst%20(4).jpg?Width=1024" width="1024" style="BORDER:0px solid;MARGIN:5px 5px;" />
VLM met beheerovereenkomsten aanwezig op Brakona vorig weekend, volgend weekend opnieuw op Ankonahttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Brakona.aspxVLM met beheerovereenkomsten aanwezig op Brakona vorig weekend, volgend weekend opnieuw op Ankona4-2-2024 23:00:00<img alt="Beursstand met banners over de beheerovereenkomsten op Brakona" src="/nl/SiteCollectionImages/1_andere%20nieuwsbrieven/Brakona_light_1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />
Boeren leggen percelen aan waar akkervogels ook in de winter voedsel vindenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Boeren-leggen-perceeltjes-aan-waar-akkervogels-ook-in-de-winter-voedsel-vinden.aspxBoeren leggen percelen aan waar akkervogels ook in de winter voedsel vinden21-1-2024 23:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Beheerovereenkomsten/sneeuw_4_web.jpg" style="BORDER:0px solid;" />
Blauwe kiekendieven te gast op beheerovereenkomsten voor akkervogels in Meetjeslandhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Blauwe-kiekendieven-te-gast-op-beheerovereenkomsten-voor-akkervogels-in-Meetjesland.aspxBlauwe kiekendieven te gast op beheerovereenkomsten voor akkervogels in Meetjesland18-1-2024 23:00:00<img alt="Vliegende blauwe kiekendief" src="/nl/SiteCollectionImages/Beheerovereenkomsten/artikel%20blauwe%20kiekendief/blauwe%20kiekendief%20Bregt%20Desmet%20met%20opschrift.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

 

 

Terug naar boven