Beheerovereenkomsten

 

 

Nitraatresidubepaling beheerovereenkomst waterkwaliteit https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Nitraatresidubepaling-BO-waterkwaliteit-2020.aspxNitraatresidubepaling beheerovereenkomst waterkwaliteit 4-10-2020 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/Nitraatresidu_web.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Landbouwers die een beheerovereenkomst waterkwaliteit hebben gesloten met de Vlaamse Landmaatschappij, moeten tussen 1 oktober en 16 november 2020 een nitraatresidubepaling laten uitvoeren.

 

 

 

 

Rechtszekerheid voor grasstroken in beheerovereenkomst: geen scheurverbod na vijf jaarhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Rechtszekerheid-voor-grasstroken-in-beheerovereenkomst-geen-scheurverbod-na-vijf-jaar.aspxRechtszekerheid voor grasstroken in beheerovereenkomst: geen scheurverbod na vijf jaar2-9-2019 22:00:00<img alt="" height="120" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/grasstrook_bufferen.jpg" width="180" style="BORDER:0px solid;" />Bij landbouwers bestaat nog altijd de vrees dat ze grasstroken die ze aanleggen in het kader van een vrijwillige beheerovereenkomst na vijf jaar niet meer mogen scheuren.

 

 

Herstel open valleilandschap in de Zwarte Beekhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Herstel-open-valleilandschap-Zwarte-Beek.aspxHerstel open valleilandschap in de Zwarte Beek18-2-2019 23:00:00<img alt="" height="267" src="/nl/SiteCollectionImages/Beheerovereenkomsten/Artikel%20houtkap%20Vallei%20Zwarte%20Beek/Vervangings%20aanplant%20na%20populierenkap%20door%20Inlandse%20vogelkers,%20hondsroos,%20mei-%20en%20sleedoorn.jpg" width="200" style="BORDER:0px solid;" />In de vallei van de Zwarte Beek werken VLM, Agrobeheercentrum Eco², Natuurpunt, en lokale landbouwers samen om het open valleilandschap te herstellen.

 

 

159 Haspengouwse landbouwers helpen akkervogels de winter doorhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/159-Haspengouwse-landbouwers-helpen-akkervgels-de-winter-door.aspx159 Haspengouwse landbouwers helpen akkervogels de winter door4-2-2019 23:00:00<img alt="" height="134" src="/nl/SiteCollectionImages/Beheerovereenkomsten/Hapsengouw%20vogels%20in%20sneeuw.JPG" width="200" style="BORDER:0px solid;" />159 Haspengouwse landbouwers richtten een deel van hun landbouwpercelen in om akkervogels de winter door te helpen. Ze zaaiden 326 percelen of in totaal 189 ha in met een zaadleverend gewas. Zo kunnen de akkervogels zich in de winter voeden met granen.

 

 

Sterke toename beheerovereenkomsten soortenbescherming in gebieden die aantrekkelijk zijn voor akker- en weidevogelshttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Sterke-toename-BO-soortenbescherming-in-prioritaire-gebieden.aspxSterke toename beheerovereenkomsten soortenbescherming in gebieden die aantrekkelijk zijn voor akker- en weidevogels28-1-2019 23:00:00<img alt="" height="150" src="/nl/SiteCollectionImages/Beheerovereenkomsten/Vogelakkers/Vogelakker%20Jochmans%20(2).jpg" width="200" style="BORDER:0px solid;" />De bedrijfsplanners proberen landbouwers te overtuigen om beheerovereenkomsten voor akkervogels vooral te sluiten in gebieden die van nature meest geschikt zijn voor akkervogels.

 

 

Brochure ‘Samenwerken met landbouwers aan biodiversiteit, milieu en landschap – ervaringen met beheerovereenkomsten’https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Brochure-‘Samenwerken-met-landbouwers-aan-biodiversiteit,-milieu-en-landschap-–-ervaringen-met-beheerovereenkomsten’.aspxBrochure ‘Samenwerken met landbouwers aan biodiversiteit, milieu en landschap – ervaringen met beheerovereenkomsten’13-1-2019 23:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Beheerovereenkomsten/Cover%20publicatie%20BO%202.jpg" style="BORDER:0px solid;" />De VLM maakte een brochure over de beheerovereenkomsten. De publicatie geeft een overzicht geeft van de beheerovereenkomsten vandaag.

 

 

Beheerovereenkomsten gaan online met e-loket beheerovereenkomstenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/BO-loket.aspxBeheerovereenkomsten gaan online met e-loket beheerovereenkomsten10-1-2019 23:00:00<img alt="" height="133" src="/nl/SiteCollectionImages/Beheerovereenkomsten/foto%20bij%20BO%20loket.jpg" width="200" style="BORDER:0px solid;" />Landbouwers die hun beheerovereenkomsten willen raadplegen, een nieuwe beheerovereenkomst willen aanvragen, of een wijziging aan een bestaande beheerovereenkomst wensen, kunnen dat vanaf nu ook online doen via het e-loket beheerovereenkomsten.

 

 

Landbouwers zijn bereid om extra maatregelen te nemen voor biodiversiteit, milieu en landschaphttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Landbouwers-zijn-bereid-om-extra-maatregelen-te-nemen-voor-biodiversiteit.aspxLandbouwers zijn bereid om extra maatregelen te nemen voor biodiversiteit, milieu en landschap8-10-2018 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Beheerovereenkomsten/bloemenrijke-akkerranden1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Heel wat landbouwers zijn bereid om verder te gaan dan de huidige beheerovereenkomsten als ze daarvoor een correcte vergoeding krijgen. Het gaat om maatregelen met een grotere winst voor biodiversiteit, milieu of landschap.

 

 

Beheerovereenkomsten soortenbescherming zitten in de lifthttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Cijfers-BO-2018.aspxBeheerovereenkomsten soortenbescherming zitten in de lift5-9-2018 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Beheerovereenkomsten/foto%20BO%20cijfers.jpg" width="588" style="BORDER:0px solid;" />Meer dan 3000 landbouwers sloten in 2018 een beheerovereenkomst. De maatregelen voor soortenbescherming worden het breedst ingezet.

 

 

Ook andere vogels profiteren mee van vogelakkers voor grauwe kiekendievenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Ook-andere-vogels-profiteren-mee-van-vogelakkers-voor-grauwe-kiekendieven.aspxOok andere vogels profiteren mee van vogelakkers voor grauwe kiekendieven3-5-2018 22:00:00<img alt="" height="134" src="/nl/SiteCollectionImages/Beheerovereenkomsten/artikel%20vogelakker/vogelakker%20Jochmans%202018%20(5).jpg" width="200" style="BORDER:0px solid;" />Landbouwers kunnen op hun percelen vogelakkers aanleggen om de Grauwe Kiekendief te helpen. Het is nog even wachten op grauwe kiekendieven, maar ook andere vogels profiteren mee van zo’n vogelakker.

 

 

Gebiedsgerichte inzet van beheerovereenkomsten voor meer resultatenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Gebiedsgerichte-inzet-van-beheerovereenkomsten-voor-meer-resultaten.aspxGebiedsgerichte inzet van beheerovereenkomsten voor meer resultaten14-2-2018 23:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Beheerovereenkomsten/sam.jpg" style="BORDER:0px solid;" />De VLM-bedrijfsplanners gaan dit jaar actief de boer op in die gebieden waar beheerovereenkomsten de meeste kans op resultaten hebben. De focus ligt op gebieden voor soortenbescherming.

 

 

Innovatieve vogelakkers bruisen van levenhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Innovatieve-vogelakkers-bruisen-van-leven.aspxInnovatieve vogelakkers bruisen van leven5-7-2017 22:00:00<img alt="" height="225" src="/nl/SiteCollectionImages/Beheerovereenkomsten/Vogelakkers/Vogelakker%20Jochmans%20(2).jpg" width="300" style="BORDER:0px solid;" />Van kwartels tot veldleeuweriken, van bijen tot kolibrievlinders. De vogelakkers in Zuid-Hageland, door landbouwers aangelegd binnen een beheerovereenkomst met de VLM, bruisen al in hun eerste jaar van het leven.

 

 

Waarom u niet alle grasstroken mag gebruiken als doorganghttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Waarom-u-niet-alle-grasstroken-mag-gebruiken-als-doorgang.aspxWaarom u niet alle grasstroken mag gebruiken als doorgang22-6-2017 22:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Beheerovereenkomsten/Herschaalde%20kopie%20van%20foto%20grasstrook.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Grasstroken die aangelegd worden binnen een beheerovereenkomst, mogen niet als doorgang gebruikt worden. U mag er dus niet op wandelen of rijden met een voertuig. Doet u dat toch, dan riskeert de landbouwer een lagere vergoeding voor zijn overeenkomst.

 

 

Nieuwe beheerovereenkomsten voor de hamster en de grauwe kiekendiefhttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/NieuweBOhamsterkiekendief.aspxNieuwe beheerovereenkomsten voor de hamster en de grauwe kiekendief16-1-2017 23:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Beheerovereenkomsten/Herschaalde%20kopie%20van%20hamster_middenpagina.jpg" style="BORDER:0px solid;" />De Vlaamse Landmaatschappij biedt landbouwers sinds 1 januari 2017 de mogelijkheid om beheerovereenkomsten te sluiten die bijdragen aan de bescherming van de hamster en de grauwe kiekendief in het buitengebied.

 

 

Filmpje over beheerovereenkomst akkervogelshttps://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/FilmpjeBOakkervogels.aspxFilmpje over beheerovereenkomst akkervogels15-1-2017 23:00:00<img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Beheerovereenkomsten/Herschaalde%20kopie%20van%20Veldleeuwerik%20Copyright%20Freek%20Verdonckt.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Meer informatie over de beheerovereenkomst akkervogels? Bekijk dan het fimpje over de maatregelen van die beheerovereenkomst, en het belang van de gebiedsgerichte inzet van de beheerovereenkomsten en de samenwerking met landbouwers en lokale partners.